Fusk og fanteri ...?

Av
DEL

LeserbrevFusk og fanteri ...?

Det er inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest TK for lørdag 13. april i år. Det gjelder selvsagt saken om nedleggelse av helsetilbud på Nordmøre: fødeavdelingen i Kristiansund og rehabiliteringstilbudet i Aure. Nå vel, rehab i Aure er vel formelt sett ikke nedlagt enda, men vilje til det mangler det så visst ikke! En sunnmørskomité har jo «bestemt» det!

De fleste nordmøringer har vel med forundring og dels sjokk registrert hvordan helseforetaket har opptrådt i disse sakene. Innstillingen og styremøtets behandling den 27. mars av disse sakene var vel i seg selv lite overraskende: selvsagt var det Nordmøre som skulle blø – også denne gang! Man har forsøkt å gi en faglig begrunnelse for hvorfor det måtte bli slik. Avsløringene i ettertid synes å ha avkledd Helseforetaket dets siste rest av troverdighet. Hvor har det blitt av anstendigheten? Jeg har ikke sett at verken styre eller administrasjon i ettertid har imøtegått de alvorlige påstandene som erfarne «gravejournalister» og ansatte på Kristiansund sjukehus har kommet med. Fusk og fanteri? Og manipulering med sannheten? Sterke ord – ja, men det ser faktisk ut for at det kan være noe hold i dem!

Denne seieren, det at helseforetaket fikk det vedtaket det ønsket seg, tror jeg kan bli litt av en pyrrhosseier:

  • En rekke kommuner på Nordmøre har sagt opp samarbeidsavtalen med helseforetaket.
  • Den skjøre borgfreden som var etablert etter forrige «slag» (nytt felles sykehus på Hjelset) er brutt.
  • Tilliten til administrasjon og ledelse i foretaket er borte.
  • Det er reist varslingssak mot klinikkledelsen på fødeavdelingen.
  • Trøndersporet har fått enda større tyngde.
  • Tilliten til Høie og enkelte andre sentrale regjeringspolitikere smuldrer bort (de skyver helseforetaket foran seg). Toer de sine hender?
  • Statsråden feilinformerer Stortinget.
  • Det reises spørsmål om vi har sentrale politikere som evner å lytte til folket.

Helsemakten er avkledd, og det synes ikke som den er i stand til å rette opp sine fatale feilgrep. Har det blitt slik at det er ok med klare brudd på god forvaltningsskikk bare resultatet blir rett? Vi som folk kan ikke leve med det, men kan dere sentrale politikerne leve med det? Om så er blir dere medskyldige.

Det hjelper ikke at flere av regjeringspartiene kan ha gode saker de jobber for og med til daglig – så lenge dere tar tryggheten bort fra befolkningen. Nærhet til akutt og føde er basale verdier for oss alle. Det er saker som trumfer nesten alt annet av politikk. Det burde egentlig være lett å forstå! Derfor må det handling til nå – om ikke så tror jeg folket på Nordmøre, selv om det ikke er stortingsvalg, gjør jobben i september.

Astrid Lindgren sa vel en gang: «När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Da er det dags att byta ut dom.»

Birger Saltbones

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags