Ta ansvar, helseminister Høie

Av
DEL

LeserbrevTa ansvar Høie.

Ta ansvar for spesialisthelsetenesta!

Ta ansvar for primærhelsetenesta!

Ta ansvar for nyfødde!

Ta ansvar for born og unge sitt tilbod!

Ta ansvar for ungdom!

Ta ansvar for vaksne!

Ta ansvar for eldre!

Ta ansvar for somatikken!

Ta ansvar for psykiatri og rus!

Ta ansvar for habilitering!

Ta ansvar for rehabilitering!

Ta ansvar for fødande!

Å ta ansvar er den best førebygginga innan helse.

Er du ansvarleg nok til denne oppgåva, helseminister Høie?

Fasiten er såre enkel: ta ansvar, skrot helseføretaksmodellen, finansieringsmodellen, «glavalaget» og den oppskrytte helsedigitaliseringa. Ingenting er betre enn nærleik til pasienten, «hands-on» og «den gyldne timen».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags