Pasientene vant på Granavolden

Av
DEL

MeningerRegjeringsplattformen understreker viktige pasientrettigheter. Høyres mål om pasientens helsetjeneste lever videre og skal nå realiseres. Pasienter skal tas med i alle beslutninger som angår dem og oppleve åpenhet og respekt i møte med helsesystemet. Samtidig skal pårørende tas på alvor, og vi skal fremme en egen strategi for å sikre dette. Mange pårørende har i dag så stor belastning at de selv blir syke. Slik kan vi ikke ha det.

Vi ønsker et mangfold av tilbydere av helsetjenester. Det som passer for noen passer ikke for alle. Vi vil ikke ha et A4 samfunn der innbyggerne må tilpasse seg systemet og ikke omvendt. Derfor vil vi styrke ordningen fritt behandlingsvalg. Den er en stor suksess innen rusomsorgen og skal utvides.

Ideelle aktører som f.eks. LHL, Sanitetsforeningen, Røde Kors og Diakonhjemmet er viktige bidragsytere for å skape pasientens helsetjeneste. De driver mange store norske sykehus med høy kvalitet og god trivsel. Ofte opplever derimot de ideelle at de ikke blir ansett som en likeverdig tilbyder som det offentlige. Høyre anerkjenner at ideelle aktører er en viktig del av velferdssamfunnet og utgjør et viktig alternativ til både det offentlige og kommersielle tilbudet. Vi er enige om å stille krav til mer bruk av ideelle institusjoner og stanse foretakenes overtakelse av tjenester derfra.

Rusreformen vi har satt i gang skal fullføres. Høyre mener den enkelte rusavhengige skal få god hjelp og behandling. De som ønsker hjelp til et liv i rusfrihet skal også få styrket hjelp og oppfølging til det. Regjeringen vil fortsette å styrke rusomsorgen, spesielt rehabilitering og ettervern, samt forsterke kampen mot overdosedødsfall, og sikre verdighet for rusavhengige.

Brukerstyrt personlig assistent, BPA, ble innført av Høyre i 2014. Ordningen er god, men ikke perfekt. Derfor skal vi nå utrede hvordan den kan forbedres. Vi vil også innføre brukerstyrt avlastningsvalg, slik at de som trenger hjelp for å komme gjennom hverdagen får det bedre. Kvalitet og kunnskap er en forutsetning for god behandling. For å gjøre helsetjenestene bedre må vi lete etter svakheter i systemet, og derfor setter vi nå strengere kvalitetskrav til både offentlig, privat og ideell sektor. Vi leter etter nye løsninger – det bestående må utfordres.

De som trenger helsetjenester er målet for vår politikk. Vi vil både sørge for at folk holder seg friske lengst mulig, og at de får best mulig hjelp når de trenger det. Vi har alle ulike behov og forskjellige preferanser. Vår politikk underbygger dette, noe som tydelig fremgår av enigheten landets nye flertallsregjering har kommet frem til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags