Det hun lar være å nevne

Av
DEL

MeningerSps Kjersti Toppe sier kvinner ikke får tryggheten de har krav på. Hun lar være å nevne at det er tryggere å føde i ­Norge enn noen gang.

Vi bygger nye sykehus med nye fødeavdelinger i hele landet. Vi styrker fødselsomsorgen i kommunene med flere jordmødre og helsesyke­pleiere. Vi ser på hvordan vi skal redusere arbeidsbelastningen og heve kvaliteten på fødetilbudet på kvinneklinikkene. Vi har bedt helseforetakene kartlegge om kvinner med lang vei til fødestedet har følge av jordmor – og vi vil be helseforetakene få på plass denne følgetjenesten der den mangler.

Jeg kaller det satsing. Kjersti Toppe kaller det effektivisering og sentralisering. Hun lar være å nevne at det forsvant langt flere fødetilbud under den rødgrønne regjeringen enn under dagens. Vi ønsker ingen sentralisering. Vi vil beholde dagens tilbud som består av små fødestuer, mellomstore fødeavdelinger og store kvinneklinikker. Endringer vil bare kunne skje når vi bygger nye sykehus. Når all behandling og alle fagfolk fra to gamle sykehus flytter sammen i ett nytt og moderne, må fødeavdelingen selvsagt flytte med.

Toppe framstiller det kommende fellessykehuset med felles fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal som et resultat av regjeringens sentraliseringsiver. Hun lar være å nevne at det var hennes egen rødgrønne regjering som gikk inn for ett felles sykehus her. Men de rødgrønne greide aldri å avgjøre hvor det nye sykehuset skulle ligge, og utsatte saken igjen og igjen. Det var til slutt dagens regjering som måtte ta avgjørelsen.

De fleste var enige i at det burde bygges nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Men de var uenige om hvor det nye sykehuset skulle ligge.

Det samme ser vi nå på Helgeland. Her har også de fleste vært enige om at det må bygges ett nytt felles sykehus, men de er uenige om hvor det skal ligge. Derfor har fagfolk, politikere og innbyggere på Helgeland ønsket seg en lokal prosess der de belyser og diskuterer ulike alternativer. Jeg har bedt om at en løsning med to sykehus også skal vurderes. Toppe framstiller det som skjer som en toppstyrt sentraliseringsprosess. Hun lar være å nevne at prosessen som nå finner sted er både lokalt ønsket og lokalt drevet.

Hvert år kommer 400 barn til verden før mor rekker fram til sykehuset. Toppe framstiller dette som en konsekvens av regjeringens sentraliseringsiver. Hun lar være å nevne at antallet ufrivillige fødsler utenfor sykehus har ligget stabilt de siste 15 årene. Det skjedde altså like mange transportfødsler da hennes parti satt i regjering.

Toppe knytter transportfødslene opp mot fødetilbud i distriktene. Hun lar være å nevne at de fleste av disse fødslene finner sted i byer og sentrale strøk der veien til føde­avdelingen er kort, men babyen har det så travelt at mor ikke rekker fram til sykehuset. Vi ønsker ikke at kvinner skal føde verken i veikanter eller gatekryss. Derfor skal vi gjøre det vi kan for å få ned antallet transportfødsler, og sørge for at jordmor er der hvis babyen skulle komme på vei til sykehuset.

Toppe hevder sykehusene sender kvinner som har født hjem stadig tidligere. Hun lar være å nevne at liggetiden på sykehus etter fødsel har vært stabil de siste fem årene. Noen kvinner ønsker å dra raskt hjem fra sykehuset etter en ukomplisert fødsel. Andre trenger oppfølging eller helse­hjelp og må ligge der flere dager. Tilbudet skal tilpasses den enkelte kvinne og hennes behov.

Det har aldri vært lavere spedbarnsdødelighet i Norge. Det har aldri vært færre skader på kvinner som har født. Det har aldri vært bedre oppfølging av kvinner som skal føde eller har født ute i kommunene. Toppe gir likevel inntrykk av at fødselsomsorgen blir rasert og at norske kvinner ikke får tryggheten de har krav på. Hun lar være å nevne at det aldri har vært tryggere å føde i Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags