Gå til sidens hovedinnhold

Tillitsvalgte er med i utforminga av den nye kommunen

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I stortingsvedtak prop 96 s – vedtak 819, ble det bestemt at Halsa, Hemne og deler av Snillfjord skal bli en ny kommune 01.01.2020. Uansett hva en måtte mene om kommunereformen, er det dette vi må forholde oss til.

Vi tillitsvalgte har vært invitert inn fra første dag, helt fra jobben med intensjonsavtale startet. Våre innspill har blitt lyttet til og det har lagt grunnlaget for at vi fikk inn et stillingsvern i intensjonsavtalen. Stillingsvernet er det viktigste redskapet vi har for å trygge ansatte. Som tillitsvalgte i kommunens største fagorganisasjon, er vi naturlig nok dypt involvert i dette arbeidet og vårt fokus er selvfølgelig de ansatte og deres tilsettingsforhold.

Det er nå satt sammen arbeidsgrupper i alle tjenesteområder, ansatte representanter er pekt ut av organisasjonene og bidrar i å ivareta ansattes interesser i gruppene. Det er et stort arbeid som er påbegynt og mange tilsatte er involvert på en eller annen måte i gruppene. Det er i disse gruppene det dannes et godt grunnlag for samarbeid, godt klima og suksess for ny kommune. Det kommer til å bli utfordringer, men der det er rom for dialog, finner man gode løsninger.

Lykkes vi med denne jobben, vil vi få ansatte som trives og som leverer gode tjenester i Heim kommune.

Heim kommunes største utfordring, i likhet med mange andre kommuner på samme størrelse, er å beholde den kompetansen vi har. Vi trenger alle ansatte med ulik kompetanse inn i vår nye kommune. Samtidig må vi rekruttere ny ønsket kompetanse.

I dannelse av Heim kommune har vi et partssammensatt utvalg (PU), der vi har formell kontakt med våre politikere. PU er sammensatt av tre hovedtillitsvalgte, et hovedverneombud og tre ordførere. Prosjektleder legger frem og orienterer om de aktuelle sakene. I PU går vi gjennom alle saker som skal vedtas i Fellesnemda, (Fellesnemd = Kommunestyre for ny kommune). I forkant av møte i PU kjøres det en prosess blant alle organisasjonene i de tre kommunene, slik sikrer vi at det er stor grad av medvirkning. Administrasjon er hele tiden på tilbudssiden for å bistå, det setter vi stor pris på.

 Vi opplever der at politikerne er lydhøre og interessert i det vi tillitsvalgte fremmer og ønsker at vi skal oppnå enighet.

Vi tillitsvalgte i Fagforbundet er bevist på vår sentrale politikk: «Offentlig sektor er bærebjelken i velferdsstaten, og velferdsstaten skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene. Trepartssamarbeidet er viktig for å sikre offentlige tjenester med høy kvalitet og ivareta verdiskapning og fordeling»

Til slutt: Vi er veldig bevist vår rolle i denne jobben, men vi er helt avhengige av et godt trepartssamarbeid i denne prosessen. Administrasjon, politikere og tillitsvalgte må spille på lag, være lydhøre for ulike syn og gjøre en best mulig jobb.   

Kommentarer til denne saken