Gå til sidens hovedinnhold

Landstrøm til cruise trenger investeringsmidler

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er bred politisk enighet om å bygge ut landstrøm til cruise. Havnene vil gjerne bidra til å redusere utslippene, men trenger at staten kommer på banen med økonomisk drahjelp.

Å reise på cruise langs norskekysten er for mange en fantastisk opplevelse som skaper minner for livet. For lokalt næringsliv er det en viktig inntektskilde som skaper arbeidsplasser og vekst i fjord- og kystkommunene. Cruise er kommet for å bli, men vi ser at den har sider som gjør at den bør reguleres annerledes enn i dag. Men det er også mulig å ha to tanker i hodet samtidig – både ivareta næringsinteressene og miljø- og klimahensyn. KS Bedrift mener at tiden er inne for å lage en helhetlig og nasjonal cruisepolitikk.

Vi ser at cruiseturismen drar med seg lokale utfordringer som forringning av luftkvalitet. Og når opplevelsene er basert på vakker natur, er det naturlig å redusere de negative aspektene cruisenæringen har på miljø og klima.

Stortinget har bedt regjeringen iverksette krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip i turistfjorder for å sørge for lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030. I verdensarvfjordene vil Stortinget ha krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026. Dette innebærer blant annet store investeringer i landstrøm.

En slik utvikling krever ny infrastruktur i havnene. Havnene er klare til å bidra, men dette krever svært store investeringskostnader. Kostnader som havnene ikke kan bære alene. Med Stortingets vedtak og intensjoner om en grønn cruisenæring var det flere cruisehavner, som eksempelvis Bergen Havn med sine over 300 cruiseanløp i året, som festet lit til at Enova i siste tildelingsrunde også tilgodeså investeringsmidler til landstrøm for cruise. Men slik ble det ikke, dessverre.

Stortinget vedtok høsten 2017 at Enovas mandat måtte utvides til å omfatte utbygging av landstrøm til cruiseskip. Et vedtak som forplikter, likevel når ikke havnene opp i konkurransen om støtte til landstrøm for cruise.

Enova begrunner dette med at det er for dyrt og gir lite igjen for pengene de investerer. Isolert sett er dette sikkert riktig, men det går på tvers av Stortingets vedtak og intensjoner. Når statens instrument for miljø og klima ikke håndterer Stortingets vedtak, må regjeringen ta grep. Grepet trenger ikke være vanskelig. Det kan eksempelvis gjøres ved å opprette to ulike ordninger, en for landstrøm for «ordinære» skip og en for cruise. Enova har mange ulike ordninger for andre områder, så det bør være mulig å få til. 

Stortinget har bedt om en rekke krav til utslippsreduksjoner for cruise- og passasjertrafikk. Havnene er klare til å gjøre sin del av jobben, men dette forutsetter at nødvendige økonomiske vilkår kommer på plass.

I KS Bedrift, som organiserer havnene i Norge, tenker vi litt lenger: Hvorfor ikke ha ambisjoner om å gjøre Norge til verdens mest bærekraftige cruisedestinasjon? Cruise er kommet for å bli og betyr mye for mange samfunn langs kysten. Med regjeringens hjelp kan vi gjøre Norge til den mest klima- og miljøvennlige cruisedestinasjonen i verden. Vi utfordrer derfor regjeringen til å invitere relevante næringer og organisasjoner til å lage en strategi som gjør at alle blir vinnere, både miljøet og næringslivet. En egen strategi for å gjøre Norge til den mest bærekraftige cruisedestinasjonen i verden. Norge har vist vei før, vi har alle muligheter til å gjøre det igjen. Er regjeringen med på å lage en strategi for næringen som kan skape entusiasme og sette Norge i førersetet også på dette området? 

Vi tror det er lurt! Det er en god samfunnsinvestering og et solid bidrag til det grønne skiftet.

Kommentarer til denne saken