Grønne havner er gull verdt

Bernt Christoffer Aaby, næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift Havn.

Bernt Christoffer Aaby, næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift Havn.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevHavnene langs vår lange kyst arbeider hver dag med å legge til rette for å utvikle lokalt næringsliv, skape lokal vekst og arbeidsplasser. 

Havnenes rolle er mer enn bare lasting og lossing. Gjennom historien har havnene langs kysten vært selve drivkraften bak by- og regionutviklingen. Ved å knytte sammen land og sjø, produksjon og marked, er havnene viktige for at lokalt næringsliv velger å etablere og fortsette sin virksomhet langs kysten. Slik har havnene bidratt til utvikling av arbeidsplasser og skapt vekst i by og bygd.

En mindre oljeavhengig økonomi, transportvekst og morgendagens arbeidsplasser er også avhengig av gode og miljøvennlige transportløsninger. Omstilling til morgendagens levebrød og en grønnere hverdag setter nye krav til logistikk fra leverandør til sluttbruker. Det er et felles ansvar for alle fra selger til kunde.

Utvikling av sterke havner som er godt tilknyttet det øvrige transportsystemet er et miljøtiltak i seg selv, men det krever politisk vilje og satsning å flytte mer gods fra vei til sjø. Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner som er foreslått i Nasjonal transportplan 2018-2029 er en god start. Tilskuddsordningen for å opprette nye transportruter til sjøs likeså.

Havnene blir også viktige når sjøtransporten går over på energiformer som strøm, biodrivstoff og hydrogen. Da vil havnene kunne bli energisentre der landstrømsløsninger legger til rette for både fullelektriske ferger og utslippskutt fra større passasjer- og godsfartøy. Samtidig kan havnene finne en rolle som «lade-huber» for elektriske kjøretøy og en elektrifisert fiskeflåte.

I årene framover vil havnene ha en sentral rolle i å håndtere trafikkvekst samt å fremme både klimatiltak og lokal næringsutvikling. Havnene vil også være viktige for å utvikle nye havbaserte næringer og å ta i bruk ny teknologi. Heldig er den by og region som har en havn, for der er det grunnlag for vekst og arbeidsplasser!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags