Tk-leder med harelabb

Halsa-ordfører Ola Rognskog.

Halsa-ordfører Ola Rognskog.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.TK tar i en leder nylig tak i lokalpolitisk uro eller ukultur i Halsa. TK sin analyse oppleves tynn og overfladisk, og jeg ønsker derfor å kommentar saken fra mitt ståsted.

Jeg legger til grunn at folkevalgte bærer med seg en grunnleggende høflighet og respekt for hverandre. Dette gjelder selvsagt måten man ordlegger seg og omtaler hverandre, men er like viktig i forhold til felles tidsbruk under debatt og når forslag fremmes. Siste to åra har dette tatt en form og omfang som jeg ikke tidligere har opplevd maken til som deltager i politikk og eller organisasjonsliv. 

Som ordfører har jeg selvsagt ansvar for at arbeidsforholdene i møter jeg leder er gode. Påståtte hendelser og trusler vil jeg på ingen måte forsvare. Men dette har, slik jeg forstår, foregått utenom det satte kommunestyremøtet. Da blir det bortimot umulig for meg å oppfatte eller håndtere. At representanter reagerer på kroppsspråk, tung pust og skeive blikk etc. tar jeg til følge og vil skjerpe årvåkenheten for å hindre.

Folkevalgte er ledere, arbeidsgivere og ombud. Tråkker vi på demokratiet straffer vi alle, også fordi interessen for å bidra i lokalpolitisk arbeid svekkes kraftig av møteplaging, ufred og personangrep. Gode diskusjoner og meningsbryting er viktig for samfunnsutviklingen, men det er også respekt for vedtak når disse er fattet.  Jeg mener bestemt at ufreden i Halsa ikke er en konsekvens av generell politisk ukultur, men heller stor slitasje og frustrasjon hos flere etter lang tids forsøk på å undergrave demokratiets viktigste spilleregel; at flertallet i kommunestyret bestemmer. Jeg tar fram noen eksempler for å beskrive situasjonen:

  1. Etter vedtaket om å søke kommunesammenslåing for Halsa er beslutningsgrunnlaget i saken gjentatte ganger forsøkt underkjent, til tross for at et enstemmig kommunestyre godkjente det.
  2. Halsa har sannsynligvis satt norgesrekord i lovlighetskontroller etter kommuneloven, uten at noen av disse har fått støtte i kommunestyret eller hos fylkesmannen.
  3. Før, under og etter kommunestyremøter har kommunen både direkte og gjennom avisene mottatt en rekke beskyldninger og påstander om ulovlig virksomhet, rettet mot vekselvis administrasjon og ordfører. Mange leserinnlegg fra representanten som nå påstår å være forulempet av politisk ukultur har adressert beskyldninger til kommuneledelsen om at vi truer rettsikkerheten, bryter demokratiske spilleregler og driver lovløst. Alt dette uten at det er foreslått fremmet en eneste sak for eller fra kommunens kontrollutvalg med dette som utgangspunkt.
  4. Fra samme person er det vidt distribuert lister over alle kommunens ansatte med hans egen skravur for de som må regne med å bli arbeidsløse etter kommunesammenslåing.
  5. Det brukes mer tid på å behandle interpellasjoner enn å diskutere politiske saker i kommunestyret.
  6. For et år siden ble ti av kommunestyrets medlemmer «innkalt» til møte i romjula av de fem øvrige medlemmer, uten at ordfører ble konsultert. Begrunnelsen var anført å være sterke faresignaler for Hemne kommune sin økonomi. Ekstra møte ble avholdt i januar og krisestemningen hos mindretallet ble avlyst som grunnløs.
  7. Et år senere behandler kommunestyret i Halsa sitt eget budsjett og økonomiplan 2018-21. Vi får her forelagt en underliggende ubalanse mellom driftskostnader og inntekter, blant anna forårsaket av årlig reduksjon i rammeoverføringer fra staten på 1-1,5 millioner i 4-års perioden. Balanse blir vedtatt gjennom en kombinasjon av en relativt usikker/ ujevn inntekt fra havbruksfondet, samt en overføring på 2 millioner i 2018 fra reformstøtten som ny-kommunen mottar. Alternativt kunne dette løses gjennom en kraftig økning av eiendomsskatten, et grep som foreløpig er satt på vent i 2 år. Det spesielle er at økonomiplanen blir behandlet uten at noen av de samme 5 kommunestyrerepresentanter uttrykker bekymring for økonomien i Halsa. Unntaket er representanten Einar Vaagland som stemmer mot hele økonomiplanen, uten å fremme motforslag. Han stemmer også mot at ordfører skal ha godtgjørelse i 2018.

Jeg er forberedt på klar tale fra både med-politikere, medier og innbyggere når meninger brytes. Å bli karakterisert som arrogant og solospiller er noen av superlativene som er brukt. Muligens ligger det også «under støykravet» når ordfører og rådmannen «får sparken» for åpen scene på Halsaferga under en tjenestereise. Samme gjelder når kommunestyrerepresentant Einar Vaagland i aktuelle medier oppfordrer til SMS –pepring av ordfører under sistnevntes ferieavvikling i sommer.

Jeg låser fortsatt ytterdøra mi bare sporadisk om natta, men håper sterkt på en felles erkjennelse av at hverken lokalpolitisk løsdrift eller personangrep i den offentlige debatten er til gagn for samfunnet vårt.

Med ønske om ei god jul !

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken