Svar til ordfører Ola Rognskog i Halsa

Einar Vaagland.

Einar Vaagland. Foto:

Av
DEL

LeserbrevAt ordfører Ola Rognskog uten blygsel nekter for ukultur, nekter for regelbrudd og nekter for soloutspill, etter flere medieoppslag om disse problemene i Halsa kommune, er nesten imponerende. Det nye er at han nekter å ta ansvar som leder.

Redaktør Ole Knut Alnæs i Tidens Krav ba i lederen «Trusler i Halsa» ordføreren om å ta grep for å løse ufreden. I leserbrevet «Tk-leder med harelabb» avviser Rognskog all kritikk.

Ikke bare stiller ordføreren spørsmålstegn ved redaktørens kompetanse, han bagatelliserer også gjentatte varsler om ukultur og forsøker å undergrave karakteren min. Dette er en klassisk hersketeknikk. I stedet for å svare på kritikken, angriper han kritikerne. Han kaller Tidens Kravs analyse for «tynn og overflatisk», og argumenterer for at jeg er en kverulant og møteplager. Som om det skulle rettferdiggjøre kommunestyret og ordførerens opptreden.

Redaktøren i Tidens Krav er leder for over 20 ansatte, og hans journalister har vært til stede i kommunestyresalen og opplevd det som i media beskrives som «dårlig oppførsel og utrivelig klima». Han har også tydeligvis lest sakspapirene og sett opptaket av kommunestyremøtet hvor ordføreren fraskriver seg alt ansvar. Og han har valgt å skrive om problemet på lederplass.

Hvordan kan ordføreren ignorere varslene? Flere representanter har sagt fra, saken er omtalt i Driva, og nå også i Tidens Krav. Ufreden i Halsa kommunestyre skyldes ikke kommunereformen, men de utallige regelbruddene som ligger bak gjennomføringen av den.

Det er ikke uten grunn at vi har «norgesrekord i lovlighetskontroller». Siden folkeavstemningen i april 2016 har ordføreren gjort utallige overtramp for å forsvare det han kaller et «flertall for sammenslåing». Det dreier seg om alt fra å klubbe bruk av enkelte argumenter til å forsøke å legge begrensninger på framtidige kommunestyrevedtak, altfor mange til å nevnes her. Minst tre representanter har signert fem lovlighetskontroller for få avklart om ordførerens tolkninger er riktige, det skulle vært innsendt mange flere. Dessverre har Fylkesmannen bare hatt myndighet til å avgjøre én av dem. Men kommuneadvokaten rakk å vurdere sju av tolkningene, og ga ordføreren medhold i bare tre av dem.

I tillegg har ordføreren vært en «solospiller» i tre tilfeller: Han stemte for bytte av fylke i Orkidé, sa nei takk til å delta i konsekvensutredningen av fylkesbytte, og forhandlet om sammenslåing med kommunalministeren, alt uten å høre med eller informere kommunestyret sitt. I tillegg nektet han å avholde et ekstraordinært kommunestyremøte, en innkalling som var signert av fem representanter.

Ordføreren har støtte fra flertallet i kommunestyret, fra de åtte som ønsker kommunesammenslåing. Når tolkningen av reglene blir gjenstand for politisk hestehandel, er vi på ville veier. Alle utredninger er stemt ned, alle interpellasjoner er avvist, alle spørsmål forblir ubesvart. Dette er udemokratisk, og i strid med Kommuneloven. Når det i tillegg gjøres på tvers av folkeviljen, heter det flertallstyranni.

Ordføreren hevder at det ikke er «ulovlig virksomhet» i kommunen. Det er bare tre møter siden jeg påpekte at vi ikke har et innsynsreglement for folkevalgte, slik Kommuneloven krever. Dermed er alle ønsker om innsyn de siste årene avvist på feil grunnlag. Avslagene er heller ikke i tråd med Forvaltningsloven, de mangler henvisning til lovparagrafene som er brukt, og informasjon om klagemulighet. Politikerne nektes fremdeles innsyn i kommunens detaljbudsjett, noe som umuliggjør alternativ budsjettering.

Jeg har brukt to år og fremmet et utall interpellasjoner, spørsmål og vedtaksforslag for å få avklart reglementet. Det er vår plikt som innbyggernes ombudsmenn å se kommunen i kortene. Og jeg er ikke alene, men vi er i mindretall. Vi trenger hjelp fra en høyere instans før dette løser seg. Det ble bedring da jeg begynte å gjøre opptak av kommunestyremøtene, så vi har fått på plass en del i høst, men vi kan ikke tufte demokratiet på om flertallet har skamvett.

Jeg mener ordfører Rognskog er inhabil, og ikke kan løse ufreden i Halsa kommunestyre. Det er oppnevnt en setterådmann for å avgjøre fritakssøknaden min – hvorfor er ikke noen utpekt til å megle i arbeidskonflikten i stedet? Jeg ønsker å gjøre min plikt som folkevalgt, men det er umulig med dagens konfliktnivå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags