Gå til sidens hovedinnhold

Én stemme avgjør Halsas skjebne

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor forsøker ordfører Ola Rognskog fremdeles hardnakket å gjemme seg bak et ikke-eksisterende flertall for sammenslåing med Hemne? For helt siden den første folkeavstemningen kan alle hans uttalelser og handlinger sees som forsøk på å ikke stå til ansvar for egne valg.

Når bare 45,1 prosent av folket ønsket sammenslåing med Aure, Hemne og Snillfjord i april 2016, hvor mer enn halvparten av stemmene ville noe annet, burde en ny avstemning vært avholdt, spesielt siden Aure valgte å trekke seg. Den gang var unnskyldningen at det ikke var tid, men selv da fristen ble forlenget ombestemte ikke ordføreren seg.

Først når det ble samlet inn like mange underskrifter som det var stemmer for Aure-alternativet, følte ordføreren at han måtte bøye seg for folkemeningen, og valgte å stemme for en ny folkeavstemning.

Men bare etter at han først hadde motsatt seg underskriftsaksjonens ønske om to alternativer, så nektet han kommunestyret å ta opp igjen kommunereformen til ny behandling, og til slutt gjennomførte han en uriktig votering.

Halsa fikk 48,7 prosent av stemmene, og ble det klart største alternativet, bare 9 stemmer unna et rent flertall. Likevel hevder ordføreren at det er "flertall for sammenslåing", et tema det aldri har vært votert over. Denne alternative framstillingen av virkeligheten går også igjen i rådmannens innstilling, og innstillingen til Stortinget.

Helt på egenhånd stemte ordføreren for at Halsa skulle til Trøndelag i Orkidé, han reiste til Oslo og forhandlet om sammenslåing med kommunalministeren, og han takket nei til å delta i naboenes konsekvensutredning om overflytting til Trøndelag. Kommunestyret var ikke informert om noen av delene.

Han har i tillegg har valgt å stemme mot alle forslag til å utrede sammenslåingen med Hemne og deler av Snillfjord og overføring til Trøndelag. Kommuneloven krever at "saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet". Likevel hevder han at alt skal blir minst like bra i nykommunen, og svarer langt og svevende når han blir spurt om hva som blir bedre.

De seneste interpellasjonene har han valgt å avvise. Tirsdag sa han følgende fra talerstolen: "Det må derfor kunne sies at innbyggerne i rimelig grad er hørt i dette spørsmålet, når man i tillegg legger til grunn at det i to folkeavstemninger er gitt klart størst oppslutning om et fylkeskryssende sammenslåingsalternativ der sannsynligheten for endret regiontilhørighet måtte framstå som stor."

Utsagnet kan ikke tolkes på andre måter enn at ordføreren mener han har folket i ryggen. Men sannheten er at det klart største alternativet ved siste folkeavstemning var Halsa som egen kommune. Halsa ligger i Møre og Romsdal. Og onsdagens forklaring hjelper lite: "Min mening var å understreke at det fylkeskryssende sammenslåingsalternativet fikk klart størst oppslutning av sammenslåingsalternativene".

Og hvorfor føler ordføreren behov for å først forsvare, og deretter bortforklare egne utsagn om en sammenslåing som allerede er vedtatt? Hvis ordføreren er det minste i tvil om hva folket hans mener, foreslår jeg at han kaller inn til en ny folkeavstemning, slik han gjorde ved forrige korsvei.

Det er ikke sikkert kommunestyret eller Stortinget tar den til etterretning, men i motsatt fall er ettermælet sikret: Han vil bli husket som Senterparti-politikeren som la ned sin egen kommune i strid med folkeviljen og med knappest mulig flertall, det året Halsa kommune satte rekord i folkevekst og økonomisk overskudd.

Les også

Nedstemt

Les også

Bonus på 23 millioner til Halsa, Hemne & Snillfjord

Les også

Her knyttes Nordmøre og Trøndelag sammen i en ny kommune

Les også

Halsa klar for å slå seg sammen, og blir en del av nye Trøndelag

Les også

- Regionreformen oppleves som splitt og hersk

Les også

Strek er satt for reformdebatten i Halsa

Les også

Sanner støtter Halsa, Hemne og Snillfjord

Les også

Nytt ja etter nok et kranglemøte

Kommentarer til denne saken