Kunsten å beklage

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er dessverre lettere å bortforklare enn å beklage. Det har flere av lederne i Halsa kommune vist meg de siste ukene.

Jeg forstår at det faller dem tungt for hjertet å skulle beklage ansettelsen av skolefaglig ansvarlig da de gjentatte ganger har gått så høyt ut og flagget at de ikke har gjort noen feil. Men det er skuffende at de fortsetter å komme med bortforklaringer etter å ha fått en knusende uttalelse fra Sivilombudsmannen (SO) om at de har brutt arbeidsmiljøloven.

I leserinnlegget «Tilsetting av skulefagleg ansvarleg i Halsa» gir ordfører Ola Rognskog oss en kort bakgrunn for saken slik han ser den, for å forklare kommunens framgangsmåte. Denne framstillingen er ikke korrekt, og gir leserne et feil inntrykk av hva som har foregått. Ordføreren skriver blant annet at det i 2017 oppsto «personellmessige og organisatoriske endringer». Dette stemmer ikke. Utfordringene rundt skolefaglig ansvarlig oppsto allerede i 2016, over ett år før den uriktige ansettelsen. Et internt notat fra Halsa kommune viser at rådmannen tok opp utfordringer rundt stillingen allerede i april 2016. Tidsfaktoren var med andre ord ikke et aspekt i ansettelsen. Dette skriver også SO i sin uttalelse: «Kommunens beskrivelse av prosessen før ansettelsen tilsier ikke at det var behov for å fylle stillingen raskt». Har ikke ordføreren lest SO sin uttalelse, eller ga ikke kommunen SO korrekt informasjon?

Ordføreren har også andre feil i innlegget sitt. Han sier at jeg «på det aktuelle tidspunktet var rektor i full stilling», men i tillegg til å være rektor underviste jeg i 20%. Ordføreren viser til opplærningslova der det står at «skulefagleg ansvarleg skal ligge over skulenivået», men det betyr ikke at en rektor ikke kan ha denne stillingen. Det finnes det mange eksempler på f.eks. i vår nabokommune Tingvoll.

Å beklage vil si at en forstår hva en har gjort feil, men det ordføreren skriver, gjør at jeg setter spørsmålstegn ved om Halsa kommune faktisk gjør det.

Rådmann John Ole Aspli viste at han også har problem med å beklage da saken var oppe som referatsak i siste kommunestyremøte. Han påsto at i denne konkrete saken har både «politisk ledelse, tillitsvalgte, jurist og fylkesmannen vært involvert», og avviste kategorisk at han lyver da jeg kunne vise til skriftlig dokumentasjon på det motsatte. I Tidens Krav svarte han i tillegg at han «anser saken som avsluttet», og at han hadde «annet å bruke tiden på». Ordføreren derimot skriver i leserinnlegget sitt at det er «rett å beklage den feilen som er gjort», så Aspli bør nok rydde tid for å formulere en skriftlig beklagelse til meg.

Prosjektleder Aarvaag omtaler denne saken som «en parentes» i Avisa Sør-Trøndelag. Han sier at «denne saken angår ikke Hemne kommune» og at han «ikke var involvert i denne beslutningen». Dette sier han selv om det motsatte er bevist i en e-post. Ordfører Rognskog skriver også i leserinnlegget sitt at løsningen som ble valgt var «i overenskomst med Hemne kommune». Hvem snakker sant? Ola Rognskog eller Torger Aarvaag? Det er tydelig at de involverte må sette seg ned og avklare hva som har skjedd i denne prosessen. Forklaringene deres spriker i alle retninger.

Jeg venter fremdeles på en beklagelse fra Halsa kommune. Kunsten å beklage er ikke lett, men jeg har tro på at de klarer å utforme en beklagelse uten forbehold eller bortforklaringer. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags