I Halsa er Kommuneloven en gul ost

Einar Vaagland.

Einar Vaagland.

Av
DEL

LeserbrevOrdfører Ola Rognskog unnlater i innlegget «Er månen en gul ost?» som vanlig å svare på anklagene mot ham. Jeg skal ikke repetere alle sakene som har fått en tvilsom behandling i Halsa kommunestyre de siste årene, i 2016 fylte omtalen av dem fem A4-sider, men i mangel på noen å klage til er ikke dokumentet oppdatert siden. Ordføreren har rett i én ting: Den manglende håndhevingen av Kommuneloven gjør at vi er i et juridisk tomrom.

Enda en gang skyver ordføreren kommunestyrets avgjørelser foran seg, men like lite som flertallet har satt seg nok inn i reglementet til å stemme ned for eksempel ordførerens uriktige begrensning av taletiden, kan de heller ikke forventes å kjenne Kommuneloven bedre enn ordføreren selv. Først i høst, på video, innrømmet han at taletiden kun kan begrenses per innlegg, og at det ikke hjemmel for å gjøre slik han selv har gjort i møter hvor kommunereformen har vært diskutert, å begrense den totale taletiden.

At en lovlighetsvurdering ikke blir realitetsvurdert, vil si at Fylkesmannen ikke tar en endelig avgjørelse om lovligheten. Dessverre tar de som oftest ikke stilling til rene regeltolkninger.

Det mest ekstreme eksemplet er møtet hvor Halsa kommunestyre - etter lange diskusjoner om tolkning av reglene, trusler om utvisning, og tre forsøk fra ordføreren på å få medlemmene til å holde hånden enten oppe eller nede - måtte votere ved å reise seg. Alle reiste seg! Halvparten trodde de stemte for ordførerens tolkning, den andre halvparten trodde de stemte mot. Det var helt greit for ordføreren. For administrasjonen har alltid rett, helt til noen over dem sier de tar feil.

Og hva ble utfallet? Administrasjonen fikk medhold, basert på et mangelfullt femlinjers referat av hendelsesforløpet! For kommunestyret har vedtatt å ikke gjøre videoopptak av møtene. Advokatfirmaet Bjerkan-Stav har uttalt seg om flere av ordførerens regelbrudd, men dessverre ikke skriftlig. De ga ordføreren medhold i bare 3 av 7 tolkninger, noe ordføreren bare blåste av. Slik fungerer demokratiet i Halsa.

Ordføreren skal ikke behøve å bekymre som for begrenset spalteplass, jeg kan godt be om kommunens tolkning av reglementet en gang til i spørretimen, så han får sjansen til å besvare anklagene, en for en. Og deretter kan vi sende dem til kontrollutvalget for en endelig avgjørelse, slik ordføreren etterlyste i sitt foregående innlegg.

Ludo kan i likhet med sjakk spilles i mørket, så lenge reglene følges, og man husker hva som har skjedd. Ordføreren har åpenbart problemer med begge deler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags