Hvorfor legger ordføreren ned Halsa?

Einar Vaagland i Halsa underskriftskampanje.

Einar Vaagland i Halsa underskriftskampanje.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevÉn stemme avgjør framtida til Halsa. Med mindretall i folket, og én stemmes overvekt i kommunestyret, har Halsa kommunestyre bestemt å legge ned Halsa kommune 1. januar 2020. Hvordan er det mulig i en Senterparti-kommune hvor valget ble vunnet av en reformkritisk ordfører?

Det er spørsmålet innbyggerne i Halsa stiller seg etter at kommunaldepartementet har foreslått å slå Halsa sammen med Hemne og deler av Snillfjord. En sammenslåing som ifølge Fylkesmannen i Møre og Romsdal er unaturlig, som folket ikke ønsker, og som halvparten av kommunestyret stemte mot. Til og med rådmannen mener Halsa er liv laga på kort sikt. Faktisk er det bare én stemme som gjør at Halsa legges ned.

Etter et brakvalg i 2015 endte Senterpartiet med 10 av 15 plasser i kommunestyret, og dermed trodde alle at Halsa ville fortsette som egen kommune. Så overraskelsen var stor da det viste seg at 45 prosent av innbyggerne ønsket union med Aure, Hemne og Snillfjord i folkeavstemningen i april. Og det passet tydeligvis ordføreren bra, for siden har han jobbet med alle midler for sammenslåing. Her er noen av ordførerens utspill:

* Sa fra talerstolen det samme som halve kommunestyret: «Vi må følge folkeviljen».

* Ønsket ingen ny folkeavstemning da Aure sa nei. Han hevdet at det ikke var tid innen fristen 1. juli.

* Stemte for sammenslåing med Hemne og Snillfjord sammen med halvparten av kommunestyret.

* Ønsket ingen ny folkeavstemning etter at fristen ble utvidet 1. juli, selv om 2/3 av Snillfjord sa nei.

* Omtalte underskriftsaksjonen i Halsa, hvor 419 stykker signerte, som «aksjonsdemokrati».

* Avfeide brevet fra fagforeningene i Halsa. De er kritiske til prosessen og bekymret for arbeidsplassene sine og konsekvensene for lokalsamfunnet Halsa.

* Krevde at det ble tre alternativer i en ny folkeavstemning, selv om Surnadal umulig kunne få flertall. Valgte prøvevotering og endelig votering, i stedet for å stille de to nei-alternativene opp mot ja-alternativet, med en påfølgende votering mellom ja-alternativene, og sikret dermed at det ble tre alternativer.

* Krevde at kommunereformen aldri skulle tas opp til ny votering uansett utfall av folkeavstemningen, selv om et kommunestyre ikke kan legge føringer for framtidige kommunestyremøter.

* Surnadal fikk bare 5 prosent av stemmene, noe som forhindret at det ble rent flertall for Halsa som egen kommune, som fikk 49 prosent.

* Hevdet at resultatet fra folkeavstemningen var det samme som i april, selv om Halsa som egen kommune fikk flest stemmer, og gikk fra 26 prosent til 49 prosent oppslutning.

* Hevdet det var flertall for sammenslåing, selv om Halsa aldri har stemt for eller mot sammenslåing.

* Hevdet at ordføreren eller 1/3 av kommunestyret kunne avvise å behandle en interpellasjon selv om den sto på saklisten, og forhindret dermed at det ble voteringen over kommunesammenslåingen på det møtet det var flertall for å si nei til sammenslåing.

* Stemte som leder i Orkidé for at Halsa skulle til Trøndelag, uten mandat fra kommunestyret.

* Hevdet at de negative økonomiske tallene i Hemne var tatt ut av sammenhengen, men at han ikke hadde satt seg inn i regnskapet.

* Nektet å kalle inn til et ekstraordinært kommunestyremøte om økonomien i Hemne innen fristen for kommunereformen 1. januar.

* Reiste til Oslo og forhandlet med kommunalminister Jan Tore Sanner uten å informere eller ha mandat fra kommunestyret.

* Inviterte rådmannen og økonomiansvarlig i Hemne til kommunestyremøte, men informerte ikke kommunestyret, så ingen hadde forberedt noen spørsmål.

* Unnlot å ta med en interpellasjon med votering over kommunereformen, med den begrunnelsen at den ikke var signert av tre kommunestyremedlemmer.

* Avviste å votere over interpellasjonen, og tolket reglene slik at interpellasjonen dermed ble lagt død, selv om det står i møtereglementets 1.4.4 at «den føres opp til behandling i senere møte».

* Stemte sammen med halvparten av kommunestyret mot å be rådmannen utrede konsekvensene av en sammenslåing.

* Sa nei til at Halsa skulle delta i utredningen av konsekvensene av å bli med i Trøndelag, uten mandat fra kommunestyret. Faktisk trodde kommunestyret at Halsa var med i utredningen, helt til de leste om ordførerens nei i avisen. Forklarte det med at han måtte ha ryggdekning fra kommunestyret for å si ja.

* Stemte sammen med halvparten av kommunestyret mot å delta i den pågående utredningen av konsekvensene av å bli med i Trøndelag.

* Stemte sammen med halvparten av kommunestyret mot å be Fellesnemnda avholde en folkeavstemning om regiontilhørighet, og brøt dermed intensjonsavtalen mellom Hemne, Halsa og Snillfjord som sier at folket skal høres om regiontilhørighet hvis Møre og Romsdal består.

* Tolket møtereglementet til Halsa på samme måte som den halvparten av kommunestyret som ønsker sammenslåing. Den halvparten som ikke ønsker sammenslåing tolket det motsatt.

* Har innført taletid i fire kommunestyremøter siden 2015, kun i saker som tar for seg kommunereformen.

Det er reist fire lovlighetskontroller mot hans håndtering av kommunereformen. Likevel sa ordføreren fra talerstolen på siste kommunestyremøte at han ikke kjente seg igjen i kritikken av at håndteringen hans hadde påvirket utfallet av kommunereformen.

Kommunereformen i Halsa vært udemokratisk, og uten ordførerens påvirkning ville det aldri blitt sammenslåing med Hemne og Snillfjord. Så hvorfor vil ordføreren legge ned Halsa og flytte til Trøndelag? Det er det ingen som forstår. Men det er tydelig at ordføreren ikke ønsker å vite konsekvensene. Han har stemt nei til nye utredninger, selv om ingen av de som er gjennomført tar for seg Halsa, Hemne og 1/3 av Snillfjord, eller sier noe om konsekvensene for Halsa i en sammenslåing.

Hvorfor vil ikke ordføreren undersøke om Probas forsking, som viser at utkanten av sammenslåtte kommuner opplever økt fraflytting og økonomisk tilbakegang, gjelder for Halsa? Hvorfor vil ikke ordføreren undersøke om SSBs forskning, som viser at sammenslåtte, grisgrendte kommuner, kan blir dyrere å drifte, gjelder for Halsa, Hemne og Snillfjord? Hvorfor ønsker ikke ordføreren å undersøke om målene til regjeringens ekspertutvalg, som sier at en kommune trenger nærmere 20.000 innbyggere før den blir robust og får større fagmiljøer, blir oppfylt i en kommune med bare 6.000 innbyggere?

Senterpartiet er imot kommunereformen, og vil oppheve alle tvangsvedtak. Ordføreren sa i avisen at «vårherre må vite at det mest bekvemme på kort sikt ville vært å se det an». Hvorfor gjør han ikke det, og eventuelt blir tvangssammenslått, og holder døren åpen for å kunne angre seg ved et regjeringsskifte til høsten?

Ingen av naboene våre trues av tvang, og bare Høyre og Frp sier ja til tvangssammenslåing. Etter at ordføreren sluttet som Orkidé-leder har alle nordmørsordførerne med unntak av Rindal, snudd i synet på overflytting til Trøndelag. Hvorfor har ikke ordføreren endret mening?

På et folkemøte i Bøfjorden stilte han et retorisk spørsmål om Halsa hadde tapt på sammenslåingen i 1965. Spørsmålet må vel være om Valsøyfjord har tapt på sammenslåingen, siden Halsa var sentrumskommunen i 1965? Skjønner ikke ordføreren hva en sammenslåing innebærer, og at det er Kyrksæterøra som blir sentrum i den nye kommunen?

Hvorfor velger ordføreren sammenslåing med den minste av naboene våre, som vi har én interkommunal avtale med, om Kristiansund Havn, hvor bare 25 personer pendler til og fra, som ikke ligger nærmest men i et annet fylke, som ikke vil løse noen av smådriftsutfordringene våre, og som ikke vil oppfylle et eneste av målene i kommunereformen?

Kan ordføreren i Halsa svare på hva det er han vet som vi andre ikke skjønner?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags