Gå til sidens hovedinnhold

Fjordkryssinger på vent?

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som leder av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal ser Kristin Sørheim behovet for tiltak på et dårlig fylkesvegnett, fergekaier, tunnelrehabilitering, trafikksikkerhetstiltak og mye mer. Hele tiden med «for lite penger i potten». Da er det lett å forstå at det er vanskelig å akseptere at milliardene sitter løst når det gjelder fjordkryssinger for å få satt i gang fergefri E39.

Det er store beløp som må til før dagens foreslåtte løsninger for E39 gjennom Møre og Romsdal kan stå ferdig. Det dreier seg om Halsafjordsambandet, Molde – Ålesund (med Møreaksen), og Hafast. Å bygge Hafast uten samtidig å bygge nytt Eiksundsamband (Eiksundsambandet er ikke planlagt eller bygd for noen E39 trafikk) kan jeg vanskelig forstå er forsvarlig.

Selv om det ennå er mange «løse tråder» i denne vurderingen, er min kvalifiserte gjetning et beløp på over 100 milliarder, og det må finansieres.

Derfor støtter jeg Kristin Sørheim sine tanker 100 prosent om å sette fjordkryssingene på vent. Ved å bygge disse først, blir løsningene «låst», og vi har liten eller ingen mulighet for alternativer. Jeg forstår godt at det er «noen» som ønsker nettopp det, men ...

Tenk om vi kunne ha fått benyttet noe av dette til et løft på fylkesvegnettet! Begge deler er «samferdselsmidler til samferdselsformål», selv om det er en annen budsjettpost.

Det har heldigvis kommet sterke signal om at kostnadene må ned, og da bør absolutt alle steiner snues. Og da er det ikke slik at å bygge ut stykkevis og delt gir reduserte kostnader. Det bør sees på om nye tekniske løsninger kan medføre at andre kryssinger blir mer lønnsomme og dermed aktuelle.

I dette bildet hører det også med at en må ta seg tid til noen piloter, og et slikt kan godt være Halsafjordsambandet. Om vi kan få til det, kan det gi store besparelser for andre, ikke bare på fergefri E39, men også på mange fjordkryssinger ikke minst på fylkesvegnettet.

Hastverk?

Ser at både politikere og andre mener at «vi må komme i gang med Møreaksen nå, eller så reiser andre med pengene.» Min oppfatning er at det er brei politisk enighet om å satse på fergefri E39 (med noen unntak). At andre frykter det, er vel kanskje forståelig, men at politikerne selv sier fra at de er i grunnen ikke helt til å stole på like vel, er litt uvanlig ...

Når det skal investeres så mye som det her er tale om, må vi være sikre på at vi velger de riktige løsningene. Det er langt viktigere enn å komme raskt i gang. Dette er noe våre etterkommere vil være opptatt av. Da må vi også se på investeringskostnad, og ikke minst på framtidige drifts – og vedlikeholdsutgifter.

Dessuten er dagens fergetilbud så god, at det er ingen grunn å forhaste seg. Og de kan gjøres enda bedre. Husk at det som er bygd opp av industri der det i dag ikke er fastlandssamband, er gjort med langt dårligere kommunikasjoner enn de vi har i dag. Jeg mener ikke med dette at der ikke er behov og ønskelig med fastlandssamband, men det er ikke så tidskritisk som enkelte vil ha det til. Storsatsinga på Aukra i nyere tid kan være er et eksempel på det.

Kommentarer til denne saken