Er månen en gul ost?

Ola Rognskog, ordfører i Halsa.

Ola Rognskog, ordfører i Halsa.

Av
DEL

MeningerEinar Vaagland viser i et av sine mange debattinnlegg nylig en virkelighetsforståelse, og forvaltningsmessig juridisk innsikt som avviker vesentlig fra min egen. Uriktige påstander og anklager florerer i et omfang jeg måtte ha fått hele lørdagsavisa for å imøtegå. Jeg har derimot absolutt ingen ambisjon om å få Vaagland til å skifte standpunkt, - til det har jeg mislykkes på alt for mange tidligere forsøk. Likevel gir jeg for spesielt interesserte TK-lesere ett eksempel som illustrasjon på det jeg mener er villfarelser fra Vaagland.

Det blir vist til flere lovlighetskontroller som etter Vaagland sitt syn åpenbart har havnet i et juridisk tomrom eller blindspor. Dette ifølge Vaagland etter at Fylkesmannen korrekt har returnert lovlighetsklagene uten realitetsvurdering, begrunnet med at de faller utenfor innretningen av, eller hensikten med dette viktige kontrollregime for kommunal forvaltning.

Dette tar Vaagland uten nevneverdig reservasjon til inntekt for at ulovligheter kan ha/har skjedd, og etterlyser andre veier å gå i sin påståtte søken etter rettferdighet og demokrati. Samtidig overser han tydeligvis totalt at kommunestyrets klare flertall i samtlige av sakene, før oversendelse til Fylkesmannen, har støttet og opprettholdt opprinnelig avgjørelse/ vedtak, og dermed avvist klagegrunnlaget! Klagene er etter kommunelovens § 59 selvsagt likevel oversendt Fylkesmannen.  

At kommunestyrets flertall har fulgt innstillingen i sin behandling av klagene, basert på blant annet juridiske vurderinger fra advokatfirmaet Bjerkan-Stav, påvirker heller ikke merkbart Vaagland sitt syn. Bjerkan-Stav har for øvrig i en egen vurdering av Vaaglands innvendinger og klager på feil ved saksgang utvetydig konkludert med at samtlige lovlighetsklager er sendt til riktig instans (Fylkesmannen), og at Vaagland tar feil/ ikke har ytterligere klagemuligheter etter kommuneloven og forvaltningsloven. Innvendinger og kritikk fra Vaagland er slik sett mer enn vanlig godt ivaretatt av Halsa kommune.

Hvordan dette derfor kan forstås slik Vaagland åpenbart gjør, går langt over min fatteevne. Er det kanskje i denne sammenheng han finner dekning for begrepsbruken «flertallstyranni» og manglende rettsikkerhet? I så fall kan ikke dette bety annet enn at han mener flertallet i kommunestyret og ordfører misbruker sin makt og med viten og vilje fatter beslutninger mot loven og annen regulering av forvaltningen. Jeg har enda ikke sett fnugg av støtte for et slikt syn fra faglig hold.

Jeg setter med dette endelig strek for mitt bidrag til avisdebatt med Vaagland, da det likevel blir som å spille ludo i bekmørke. Det er omtrent umulig å bli enige om hvor «brikkene» står, eller hvor de skal flyttes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags