Nye forhandlinger om kommunesammenslåing - bevegelse i nabokommuner

- Vet de hvorfor et flertall i Gjemnes, i spørsmålet om sammenslåing med Kristiansund eller Molde, foretrakk Molde, og aner de hva resultatet blir, om spørsmålet kommer opp igjen, spør Per Gimnes.

- Vet de hvorfor et flertall i Gjemnes, i spørsmålet om sammenslåing med Kristiansund eller Molde, foretrakk Molde, og aner de hva resultatet blir, om spørsmålet kommer opp igjen, spør Per Gimnes.

Av
DEL

LeserbrevVenstre har registrert bevegelse i nabokommuner og går inn for at Kristiansund skal invitere til nye forhandlinger om kommunesammenslåing.

I Nordmøres regionsenter, Kristiansund, signaliseres nå nye initiativ for kommunene i sin region, men om de velger rett strategi ved å ville gå i nye forhandlinger om sammenslåing, i stedet for en sterkere aktivisering av byregionprogrammet for samling av bygdekommunene som et første skritt i styrking av Nordmøre, er uvisst.

Det er bra at politiske kretser i Kristiansund har oppdaget at nabokommuner signaliserer mulige nye løsninger i kommunereformen, hos sine naboer. Signaler om nye initiativ er også bra, og at det blir debatt er og bra, men vet Kristiansund nå hva som var årsaken til at kommunene sa nei til fremforhandlede avtaler i 2016? Det er å håpe at dette avklares først i eventuelle nye forhandlinger, om ikke før.

Vet de hvorfor et flertall i Gjemnes, i spørsmålet om sammenslåing med Kristiansund eller Molde, foretrakk Molde, og aner de hva resultatet blir, om spørsmålet kommer opp igjen? Og vil elefanten fortsatt være til stede i forhandlingsrommet når forhandlingene avsluttes? Det er kanskje fare for at et nytt «mislykket» forhandlingsresultat vil medvirke til at det moldeordføreren og Fylkesmannen ikke har greid hittil, å sende Gjemnes rett i favnen til Molde.

Ny innfallsvinkel: Om ny debatt også kan medføre at byregionprosjektet får mer offentlig omtale og debatt ville det kanskje bidra til å sikre byens omland, og etter hvert fremme en større forståelse mellom by og land. Hittill har det meste av «bevegelsen» som er kjent fra media dreid seg om interessen politikere i Tingvoll har tilkjennegitt for Gjemnes.

Mens dette utforskes mer, kunne kanskje regionsenteret Kristiansund øke sine bidrag til å støtte opp om Nordmøres ytterkanter. Aure til Trøndelag, Halsa til Trøndelag, Sunndal til Molde, og ikke minst, Angvika, og «helst hele Gjemnes», til Molde. Disse ønskene/kravene burde vekket betydelig større engasjement i Venstre og regionsenteret Kristiansund, enn oppslag om interesse for Gjemnes, i Tingvoll.

Hva skjer nå i Gjemnes? Nå er det nettopp blitt kjent at foreløpig ser folkespørringen i Indre Gjemnes ut til å ha gitt cirka 57 prosent for sammenslåing med Molde. Fylkesmannen sier til TK at «det ikke vil være objektive kriterier som avgjør», men hans skjønn. Fylkesmannen er spent på kommunestyrets behandling og har mast på Opinion for å få bearbeidede tall etter folkespørringen raskere enn før avtalt.

Hvorfor haster det nå enda mer? Neste planlagte kommunestyremøte i Gjemnes er 27. februar. Dreier hastverket seg om å få et ekstraordinært kommunestyremøte, som kan innkalles med et par dagers varsel? Hastverk kan skape forvirring i kommunestyremøtet, og resultatet kan bli et annet enn hver og en egentlig ville. Er det dette som er plan B?

I folkeavstemningen og innbyggerundersøkelsen før kommunestyrets selvstendighets vedtak var det svake flertall for Kristiansund om kommunen måtte slå seg sammen med andre. I Indre viste tallene varierende flertall for Molde. Angvik 87 prosent, Osmarka 81 prosent, og Flemma 55 prosent. Det gjennomsnittlige tallet som inylig er kunngjort til cirka 57 prosent for alle tre, er en kraftig nedgang for moldetilhengerne også i Indre , og om samme tendens er gjeldende i Torvikbukt, Batnfjord, Ytre, bør kommunestyrerepresentantene i Gjemnes merke seg dette. De var lydhøre for folkeflertallet ved forrige avstemming og vi kan bare håpe de vil være det også denne gangen.

Om regionsenterets politikere og befolkning kan gjøre noe for sitt omland nå i tolvte time er uvisst, men «feil handling» kan utvilsomt velte et økende flertall for Nordmøre, i Gjemnes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags