Hele Gjemnes bør bli slått sammen med Molde – for de unges skyld

- Hvor mange «ekte» nordmøringer er det i Gjemnes? Det er en god del enda, men andelen var større tidligere og den største andelen er i dag godt voksne og vel så det, skriver Jon Hals.

- Hvor mange «ekte» nordmøringer er det i Gjemnes? Det er en god del enda, men andelen var større tidligere og den største andelen er i dag godt voksne og vel så det, skriver Jon Hals. Foto:

Av
DEL

LeserbrevÅpent brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Hvem tenker på framtiden for ungdommen i Gjemnes?

Vi har hatt en innbyggerundersøkelse i Gjemnes der det ble stilt spørsmål om hvilken kommune innbyggerne mener vi skal slå oss sammen med dersom vi ikke skal stå alene. En må legge merke til at i undersøkelsen var det hele 35 prosent av de spurte som var over 60 år. Til tross for det var det et flertall for Molde på 50 prosent mot Kristiansund 46 prosent, mens 4 prosent ikke hadde noen mening.

Det som imidlertid er viktigere er hva de som skal leve og bo i den nye kommunen de neste 10–40 årene sier, altså de unge. 58 prosent av de som er mellom 15 og 29 år sier Molde, mens 37 prosent sier Kristiansund. Av de som er mellom 30–44 år sier 53 prosent Molde, mens 47 prosent sier Kristiansund. Etter hvert som alderen stiger, jevner det seg ut og de eldste holder en knapp på Kristiansund og drar totalprosenten ned, men totalt sett er det likevel flertall for Molde.

Av de mange innleggene i avisene så er det svært få unge som ytrer seg. Det er middelaldrende eller litt eldre menn og stort sett de som er mot Molde. Hvilke argumenter har de så for at vi skal knytte oss til Kristiansund? Jeg har ikke registrert så mange, det er stort sett at vi er nordmøringer og at vi skal hjelpe Kristiansund. Ingen har nevnt hva de unge vil og ingen av dem ser ut til å ta hensyn til dem.

Det samme gjelder et flertall i kommunestyret i dag, dvs. SV, to i Ap, V, Frp og Sp. Mange av de snakker også om lokaldemokrati – hvordan rimer det når det er et flertall for Molde blant de spurte og igjen, et stort flertall blant de unge? Har bosted av politikerne noe å si? De tar i alle fall ikke hensyn til alle i hele kommunen slik som de skal. Argumentene for tilknytning til Molde nevner jeg ikke her da de er vel kjente.

Hvem er kommunereformen for? Det kan vel ikke være uenighet om at det er viktigst for de som skal bo her de neste 10–40 åra? Det er i alle fall ikke like viktig for dem som er «oppi åra». Jeg ber om at den eldre garde ikke bare tenker på seg selv og sine følelser, men at dere nå vil være med og støtte ungdommen i denne saken.

Hvor mange «ekte» nordmøringer er det i Gjemnes? Det er en god del enda, men andelen var større tidligere og den største andelen er i dag godt voksne og vel så det. Etter hvert blir det færre og færre. Mange er i dag innflyttere fra andre steder i Norge og også fra andre land i verden. De bryr seg ikke så mye om hva det heter der de bor, bare de trives og får de tjenestene som de er tjent med. Vi har innflyttere fra blant annet Russland, Polen, Sri Lanka, Tyskland, Nederland med flere og fra Østlandet, Trøndelag, Hordaland, Sørlandet m.m. ja, til og med fra Romsdal! Hvor mange « ekte» nordmøringer det vil være her om 25 år vet jeg ikke, men det er ganske sikkert en langt mindre andel enn i dag. Mange av de unge er altså en salig blanding av forskjellige land og landsdeler og det vil øke i tiden som kommer.

Slik er det og blir det i blant annet Molde også, tenk bare på hvor mange som vil bosette seg på Hjelset etter hvert etter at sykehuset er ferdig. Hvor mange nordmøringer som bor i Molde nå vet jeg ikke, men det er et betydelig antall og det vil vokse.

Hvem andre bryr seg? Jo, nå har ordføreren og andre politikere i Kristiansund våknet. Det samme har lederen i Orkidé, ordføreren på Smøla. De er så bekymret for at Nordmøre skal rives i filler. At iveren til å knytte seg til Trøndelag er stor sier de ikke så mye om nå, men da de holdt på som verst, da var ikke Nordmøre så viktig, da var det bedre å være Trønder enn Nordmøring. Da var det heller ikke så viktig om Gjemnes ble med til Trøndelag eller ikke. Deling etter fjorden var mantraet da, men ikke nå. Å ta hensyn til at Møre og Romsdal Fylke kunne blitt ødelagt var i alle fall ikke viktig. Jeg har ikke notert at de har kritisert Halsa eller Rindal, da er alt greit, men når det er snakk om Gjemnes, da er det nærmest krise.

Hvorfor er det ingen andre kommuner som vil slå seg sammen med Kristiansund? Jeg har en mening om det, men skal ikke nevne det her.

Det jeg synes er trist i hele denne saken er at vi ikke har politikere som evner å løfte blikket. Hvorfor i all verden skal vi holde på med denne fogderistriden hele tiden? Hva koster det av tid og krefter? Hvor mye krefter har Kristiansund brukt på å holde den ved like (sammen med noen fra Molde også)?

Det er svært ødeleggende for alle parter og svært mange er møkka lei av denne skittkastingen. Ansvaret ligger på politikerne som drar andre med seg.  Vi er en bitte liten del av en stor verden og for Kristiansund og Molde betyr lille Gjemnes lite, og for oss i Gjemnes må det gå an å se rent praktisk på dette – de fleste av oss er nærmere knyttet Molde enn Kristiansund i det praktiske liv – det er det vanskelig å komme unna. Å dele kommunen må ikke være et alternativ da, unntatt Bergsøya, som har hele tre veier å gå; Kristiansund, Molde eller Tingvoll. En deling for øvrig vil være særs unaturlig både geografisk og også i det praktiske liv bygdene mellom, det blir kunstige skille i alt kulturliv og på mange andre områder.

Så Fylkesmann – din anbefaling må fortsatt være at hele Gjemnes blir slått sammen med Molde – for de unges skyld.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags