Folket i bygdene i indre Gjemnes håper at Stortinget ser de store negative konsekvensene av «minidemokrati»

Av
DEL

LeserbrevReglene for grensejustering har skapt store konflikter. Stortinget får nå opp saka om etterspurt lovendring, slik at delinger av kommuner skal behandles av Stortinget.

Sp-ordfører Knut Sjømæling fra Gjemnes kommune fikk den 6. november taletid for Stortinget ifb. søknad om grensejustering som ligger til avgjørelse i Departementet.

Grensejusteringssaken i Gjemnes har skapt store konflikter i bygdene, og store vansker for drifta av kommunen, ma. større kommunale investeringer for utbygging av institusjoner og infrastrukturtiltak er lagt på vent. Reglene for grensejustering var ment for kommuner som ble vedtatt sammenslått, og f.eks. i randsoner, og for å justere uheldige følger av delinger.

I denne saken har Fylkesmannen og Kommunal- og regiondepartementet godtatt og lagt opp en prosess slik at denne muligheten kunne benyttet av styret i et grendelag, for å dra med omlandet over til bykommunen Molde. Gjemnes kommune skulle da deles og i praksis ødelegges. Utviklingen har de siste åra vært god i Gjemnes, og reservene på fond er nå solide. Fylkesmannen har også sagt at den er tilfreds med utviklingen.

Likevel innstiller Fylkesmannen på deling, og da i praksis sanering av kommunen. Gjemnes kommune har to kommunestyrevedtak på at kommunen ikke skal sammenslås eller deles. Vår fylkesmann har likevel gått inn for denne delingen dvs. at ca. 25,3 prosent forsvinner til nye Molde kommune. Rest-Gjemnes med delt Øre kirkesokn, slik at soknet kanskje må sammenslås med et annet sokn, delt området for ungdomsskole og idrettskrets, delt området for helsetjenester og sjukeheim osv. De siste åra har kommunen lagt ned store verdier ved utbygging av barneskolen i bygda, og satsinger på infrastrukturen. Dette er ikke tilstrekkelig satsing for styret i grendelaget.

Det er svært stor misnøye i bygdene som ble tillagt i søknaden, og underskriftslistene med protester er sendt til departementet fra Flemmagrenda, fra «Fagerligruppa» og fra Fagerliagrenda og fra medlemmer av Øre sokneområde mfl. Øre Sokneråd har sendt inn negativ uttale til departementet mht. delingssøknaden, som truer soknets eksisten. Folket i bygdene i Indre Gjemnes håper at Stortinget ser de store negative konsekvensene av «minidemokrati», og at lovendring blir forberedt som medfører at slike delinger skal behandles av Stortinget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags