En innbyggers perspektiv på grensejusteringa

Av
DEL

LeserbrevJeg er kanskje historieløs men jeg er mest opptatt av det som skjer fra i dag og fremover. Historien tar man med seg som ballast videre uansett hva framtida bringer.

Nå har det seg slik at Gjemnes kommune neppe har en selvstendig fremtid basert på alle tall som har kommet frem i det siste og kommunen blir sannsynligvis sammenslått med noen i nærmeste fremtid uansett.

Det kan være med Molde, Kristiansund, Tingvoll eller en kombinasjon.

I løpet av min 23 år lange karriere som arbeidstaker så har det stort sett vært greit å få seg jobb i Molde. Jeg har også søkt jobber i Kristiansund men der er det fint lite arbeid å få. Slik har det vært i hele min karriere. Det gjelder nok ikke bare meg. Selv om det nå er omtrent hipp som happ om man pendler til Molde eller Kristiansund så er det ikke noe arbeid å få der.

Arbeidsgiverne i Molde har sjelden problemer med å ansette folk fra distriktet mens det kan se ut som at arbeidsgiverne i «by'n» helst vil ha folk fra «by'n».

Når jeg leser alle argumentene om at vi er nordmøringer og at Molde er en slags ­fiende, så har jeg problemer med å ta det seriøst. Det ser ut som at «fiendeskapet» til Molde har mer med at noen misliker Torgeir Dahl, enn med essensen i saken; at flertallet for oss på indre faktisk vil slå oss sammen med Molde da det er der vi hører mest hjemme – selv om vi er nordmøringer.

Molde er vårt naturlige bysenter selv om vi også nå kan reise til Kristiansund uten å bli ruinert etter at bommene forsvant.

Vi er også velkommen til Molde. Det påpekes også at lokaldemokratiet blir svekket om Gjemnes blir splittet opp eller sammenslått.

Hvilket lokaldemokrati? Det såkalte lokaldemokratiet på ytre prøver så godt de kan å sabotere prosessen som Angvik bygdelag demokratisk har satt i gang angående søknad om grensejustering.

I forkant av kommunestyret der det ble vedtatt at Gjemnes skal fortsette som egen kommune, så hadde jo de på ytre selv ytret seg sterkt om å søke om grensejustering hvis kommunen skulle sammenslås med Molde.

Hvorfor gjør de ikke det nå? Hvorfor fremmet de ikke forslag i kommunestyret om å dele opp kommunen slik at ytre havnet på Nordmøre og resten i Molde?

Det virker som det er om å gjøre å sabotere for indre i stedet for å jobbe for sitt eget område.

De på ytre har en egen aksjon på Facebook som heter «Gjemnes=Nordmøre». Deres aksjon mener at hele Gjemnes skal til Kristiansund. Hvor er lokaldemokratiet i det da?

Hele poenget er jo at det ikke er noe samhold mellom indre og ytre. Det såkalte samholdet er en illusjon.

For min egen del så har jeg har vært bosatt på Flemma i 26 år og jeg kjenner fortsatt ingen personer på ytre.

Nå høres det kanskje ut som at jeg misliker Kristiansund men det er helt feil. Jeg er født i Kristiansund og liker meg kjempegodt der. Vi drar gjerne til Kristiansund på helg eller dagstur. Kristiansund er en koselig by men jeg klarer ikke å se noe poeng eller fordeler i det hele tatt at indre skulle bli en del av Kristiansund kommune.

En annen ting som det har vært snakket fint lite om er potensiell økonomisk uttelling for innbyggerne på de forskjellige alternativene.

Jeg tror og håper på at vi også kan få positive ringvirkninger med tilflytting på indre når sykehuset på Hjelset står ferdig. Da vi er i en veldig komfortabel pendlingsavstand til Hjelset. Dette vil være med å opprettholde, og muligens øke, eksisterende verdier og gjøre indre til et attraktivt område.

Skulle vi bli tvunget til Kristiansund så går vel heller verdiene våre nedover, for politikerne i Kaibakken vil nok neppe engasjere seg for ytterste utkant. Akselererende fraflytting kan bli resultat.

Når Gjemnes etter hvert vil få reduserte statlige overføringer så er søknaden om grensejustering svært betimelig.

Hvorfor trenere en prosess som bør skje nå? Håper på at Fylkesmannen vil utøve sitt beste skjønn i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags