Disse er imot de unges mening i Gjemnes

- Dere bruker felles bo- og arbeidsmarked som argument. Hvor tilhører vi da? Molde, selvsagt, og det vil bare forsterke seg når sykehuset kommer på Hjelset, skriver Jon Hals.

- Dere bruker felles bo- og arbeidsmarked som argument. Hvor tilhører vi da? Molde, selvsagt, og det vil bare forsterke seg når sykehuset kommer på Hjelset, skriver Jon Hals.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI TK og RB ble disse presentert 9. april 2018, de fire kommunestyrerepresentantene fra Bergsøya. Det er Heidi Hogset (alle fra Gjemnes Ytre), Jan-Erik Larsen fra PR-byrået Kruse-Larsen og næringslivets leder i Kristiansund Finn Backer. Alle disse går imot de unges syn i Gjemnes med hensyn til framtidig tilhørighet. Ref. innbyggerundersøkelsen som sier at et stort flertall av de unge vil tilhøre Molde dersom vi ikke skal være egen kommune.

Disse personene skal altså bestemme over resten av oss som bor i Gjemnes dersom Indre går til Molde. Hvem de to sistnevnte arbeider for, er jo ganske klart, det er i hvert fall ikke for oss som bor i Gjemnes. Det er jo helt legalt, men da må dere si det og ikke prøv å innbille oss at det er til vårt eget beste.

At Gjemnes Ytre skal bestemme hvor vi i Batnfjorden og Torvikbukt skal høre til er ganske rart, kan dere ikke heller søke om å få grensejustering selv da? Hvem gir dere rett til å bestemme over oss?

At PR-folk og næringsliv i en annen kommune for egen vinnings skyld skal være med å dolke flertallet av de unge i Gjemnes i ryggen er temmelig smakløst. Tror dere virkelig at de unge bryr seg om fogderiene? Da kjenner dere dem dårlig. Det er stort sett noen halvgamle og gamle menn og kvinner som holder på med dette. Nei, de unge ser mye mere praktisk på det – de fleste går på skole i Molde og får seg arbeid i Molde.

De sier at Batnfjorden skal bli et utbyggingsområde for næringslivet i Kristiansund! Hvem fra Kristansunds næringsliv vil etablere seg her? Rent svada. Et oppegående næringsliv etablerer seg der det passer seg best – det skulle bare mangle, noe annet er bare tull og etableringer er i alle fall uavhengig av kommunegrenser. Det har skjedd bare en gang som jeg vet om i historien at et firma fra Kristiansund har etablert seg her (Kr.Faksvåg AS), og det var fordi det var hensiktsmessig for dem, ikke for å støtte Gjemnes.

Dere bruker felles bo- og arbeidsmarked som argument. Hvor tilhører vi da? Molde, selvsagt, og det vil bare forsterke seg når sykehuset kommer på Hjelset. Kristiansund har allerede et underskudd på arbeidsplasser, og så skal det liksom bli økning av arbeidspendling herfra? I Molde er det motsatt.

Kristiansund kommune har kjøpt Jonas Eriksen-bygget for å samle sine etater nær hverandre, og det kan jo være fornuftig, men da blir jo ideen med å flytte arbeidsplasser fra Kristiansund til Batnfjorden et av de rareste argumentene som er lansert. Jeg vil se den dagen at ansatte i Kristiansund kommune skal begynne å pendle til Batnfjorden på arbeid. Er de ansattes organisasjoner spurt om det? Kanskje det da blir plass til en butikk eller to i Jonas Eriksen-bygget?

At Larsen og Backer vil jobbe for dette er i reneste Trump-ånd. Proteksjonisme på sitt verste. Det står ikke til troende. Dersom dere virkelig vil være med på å utvikle næringslivet, så må dere løfte blikket og se at Kristiansund og Molde alene uansett blir for små i forhold til Ålesund,Trondheim og Oslo.

Hadde dere enda snakket med Molde slik at Kristiansund- og Molde-regionen sammen med resten av Nordmøre og Romsdal kunne ha samarbeidet hadde det vært framtidsrettet. Jeg tror faktisk at mange innen næringslivet i regionen kunne ha tenkt seg det. Det er for øvrig sterke krefter i byen som vil ha oss med til Trøndelag, noe kommunestyret her har avvist blankt. Dere må også spørre dere selv hvorfor ingen andre kommuner vil slå seg sammen med dere. Har Kristiansund noen gang i historien støttet Gjemnes? Svaret er nei, tvert imot, ref. for eksempel ny vei mot Batnfjorden.

Dere liker selvsagt ikke kritikken, men om så galt skulle skje at ordfører og rådmann for oss skulle bli sittende i Kristiansund - ja, så vil arbeidsmarkedet likevel bli Molde i overskuelig lang framtid.

Dersom Indre Gjemnes forsvinner til Molde, og det er det stor sannsynlighet for at de gjør, da vil elevgrunnlaget for ungdomsskolen på Batnfjordsøra bli såpass svekket at det er fare for at den kan bli lagt ned. Går resten av kommunen også til Molde, vil ikke dette skje og ungdomsskolen vil bestå. Skjevik vil bli sprengt ganske snart etter hvert som det bygges flere boliger der. Går vi sammen med Kristiansund er nærmeste ungdomsskole på Rensvik. Det blir lang vei i buss for dine barn (barnebarn) fra Torvikbukt og Batnfjorden, da spørs det om du som forelder vil ta den sjansen og påføre barna den ekstrabelastningen ?

Nye forhandlimger - hvorfor det? Hva kan Molde eller Kristiansund tilføre oss mer enn ved siste forhandlinger? Det eneste nye er risikoen med ungdomsskolen dersom Indre går til Molde. Resten blir de samme intensjonene og de har en svært begrenset verdi på relativt kort sikt. Dere må huske på at et svært stort flertall av innbyggerne sier at det må være to eller tre andre kommuner som må være med i en ny kommune. Det er det ikke nå mot Kristiansund, så om administrasjonen og politikerne skal respektere folkeviljen så er det ikke grunnlag for forhandlinger med Kristiansund. Vil dere respektere det?

Jeg regner med at kommunestyret ikke skal ha som oppgave å «redde» Kristiansund eller Nordmøre – det er i alle fall ikke våre folkevalgtes oppgave – dere skal kun ta hensyn til de som bor i Gjemnes og i særdeleshet de som skal bo her i framtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags