Sammen er vi bedre forberedt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevFor første gang på flere tiår øver de sivile nødetatene denne høsten sammen med Forsvaret i Sør-Norge. Ved å øve sammen, blir vi bedre i stand til å hjelpe både sivile og soldater ved en krise eller i en krigssituasjon. Mandag 29. oktober skal vi øve i Kristiansund-området.

Evnen til å gi helsehjelp er en viktig del av totalforsvaret av Norge, og som NATO-medlem er Norge forpliktet til å gi helsehjelp til sivile og til soldater, både i fredstid og i krisesituasjoner. Norge er i høst vertsnasjon for NATOs største øvelse i 2018.  Mer enn 50.000 soldater deltar i øvelsen som i hovedsak foregår i Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

I tilknytning til NATO-øvelsen vil helsetjenesten gjennomføre Nasjonal Helseøvelse 2018 som består av fem lokale deløvelser. Dette er såkalte fullskalaøvelser der helsepersonell og de andre nødetatene skal øve sammen med Forsvaret, Sivilforsvaret, kommuner, fylkesmenn, Hovedredningssentralen og frivillige organisasjoner. Øvelsene gjennomføres på Ørlandet, på Tynset, i Kristiansund, i Orkdal og på Elverum.

Mandag 29. oktober gjennomfører vi en helseøvelse med flere hundre deltakere nær Kristiansund. Her skal vi øve på å gi helsehjelp og evakuere skadde i situasjoner der mange er skadd og det er usikkert om det er trygt for helsepersonell å gå inn i området. Helsetjenesten, politiet og brann- og redningstjenesten har gode rutiner for samarbeid i slike situasjoner og øver jevnlig, men vi har begrenset erfaring med å samarbeide med Forsvaret. Derfor er det svært nyttig at vi nå har mulighet til å øve sammen. Under øvelsen i Kristiansundområdet vil også informasjon til befolkningen bli et sentralt tema.

Ved en større krise der mange trenger helsehjelp samtidig, kan kapasiteten til å behandle og evakuere skadde bli en utfordring. Da kan det bli helt nødvendig at Helsetjenesten og Forsvaret samarbeider om å gi nødvendig helsehjelp til dem som trenger det, enten det gjelder soldater eller sivile.

Dersom det oppstår en situasjon der vi må samarbeide om å gi helsehjelp, vil det være svært nyttig at vi har øvd sammen. Ved å øve sammen lærer vi hverandre å kjenne, vi ser hva som fungerer godt og vi ser hva som kan bli bedre. Det vi lærer av Nasjonal helseøvelse vil vi bruke i arbeidet med å videreutvikle beredskapen slik at helsetjenesten på en best mulig måte kan fylle sin rolle i totalforsvaret og at vi sammen med andre nød- og beredskapsressurser utvikler oss slik at vi er enda bedre rustet til å håndtere kriser i fremtida.

Øvelsen er planlagt i lang tid, blant annet for å sikre at den skal være til minst mulig ulempe for lokalbefolkningen der vi øver. Det er ikke til å unngå at øvelsen vil merkes, men vi har lagt stor vekt på at ordinære helsetjenester skal fungere som normalt og at alle skal få den helsehjelpen de trenger, enten det gjelder akutt eller planlagt behandling. Skulle det oppstå en situasjon som krever innsats fra noen av dem som øver, eller truer liv og helse, vil øvelsen bli avbrutt slik at nødetatene kan håndtere den reelle hendelsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags