Hvis vedtak i Stortinget ikke kan endres, vel og merke når forutsetninger brytes og innhold endres radikalt, så spiller politikken fallitt

Av
DEL

LeserbrevJeg ser du føler deg misforstått etter Debatten forrige uke, Høie. Det har jeg vanskelig for å forstå.

Ditt såkalt faglig funderte valg, for å samle dagens to fødeavdelinger i Molde, innebærer blant annet å flytte en avdeling fra et både nyere og godt fungerende sykehus, med egen barneavdeling til et nedslitt sykehus uten.

Etter programmet lurer jeg på om du overhodet har satt deg inn i konsekvensene, som dine bastante avgjørelser får, for folk og samfunn rundt om i Norges land.

For å presisere først som sist:

Dette er ikke et innlegg mot å opprettholde fødeavdeling i Molde. Men et innlegg for å opprettholde denne viktige funksjonen også i Kristiansund.

Jeg råder deg til å ta en titt på Bunadsgeriljaens FB-side, og ta til deg alle historiene som er tydelige bevis på at den sykehusstrukturen som nå legges umulig kan være forsvarlig.

Mange av oss opplever at du og dine meningsfeller raserer distriktene, - at dere har nok med dere selv. Vi erfarer at vi blir behandlet som annenrangs borgere, og vi er tilbøyelige til å tro at dere faktisk ikke vil oss vel.

Maktovergrep

Sykehusprosessen i vårt fylke har vært mildest talt kritikkverdig, og ikke minst ødeleggende for regionen. Den oppleves som et rent maktovergrep. I Møre og Romsdal har du valgt bort tryggheten for innbyggerne i store deler av Nordmøre. Samtidig har du ivaretatt den regionen hvor Høyre har hovedvekten av sine velgere. - Neppe tilfeldig.

I Møre og Romsdal kunne du faktisk ivaretatt tryggheten for langt flere, enn det som blir realiteten med valgt plassering av det nye fellessykehuset. Det er nærliggende å tenke at kameraderi og velgerskare syntes å veie tyngre enn ønsket om en best mulig løsning for fellesskapet.

Er det virkelig slik framtidens Norge skal bygges, - eller rettere sagt bygges ned?

Lokalpolitikere skal jobbe for egne regioner, - det er bra. Men jeg har levd i den villfarelse at du som helse- og omsorgsminister har et større ansvar. Jeg har trodd - og faktisk også forventet - at våre nasjonale politikere evner å løfte blikket og se helheten, og at dere helhjertet jobber for hva som samlet sett er best for flest mulig av innbyggerne i vårt langstrakte land.

Du har, med noe mange av oss opplever som en skremmende arroganse, valgt å se bort fra faglige vurderinger, så lenge de har pekt imot det utfallet som uten tvil var forutbestemt av deg og dine kumpaner. I sykehussaken har du sett bort fra rapporter og saksinnlegg, som taler for trygghet for innbyggerne også nord i Møre og Romsdal.

Det bestes fiender

Vi har sågar fått klar beskjed om at det er viktigere at sykehusene ligger nær hverandre, enn at de ligger strategisk plassert med nærhet for folk flest. Dette har du forsvart med ønske om å bygge ekstra sterke fagmiljø. Resultatet er at det ligger tre sykehus sør for oss, og ikke noe nord i fylket.

Resultatet av sterke fagmiljø, i såkalte klyngesykehus langt unna, hjelper ikke folk på Nordmøre hvis man ikke når fram til sykehuset i tide. Men dette kalles vel kalkulert risiko, når den nye religionen heter New Public Management og mennesker defineres som biomasse.

Ingenting er hogget i stein. Hvis vedtak i Stortinget ikke kan endres, vel og merke når forutsetninger brytes og innhold endres radikalt, så spiller politikken fallitt. Da blir våre sentrale politikere det bestes fiender.

De kan hvis de vil! Men de må være villig til å ta seg «bryet».

Nok er nok!

Ønsker alle en trygg og fortsatt god påske ❤.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags