Flyskam og klimagassutslipp

Av
DEL

LeserbrevTidens Kravs leder 1. juli konkluderer med at nordmenn ikke bør skjemmes over å fly. Det er jeg for så vidt enig i. Skam løser ingen klimaproblemer, men å fly mindre bidrar.

Men her bruker lokalavisa argumenter med tvilsomme og unøyaktig innhold for å gi leserne god samvittighet. Og det er ikke bra.

Å definere hva som gagner klimaet er selvsagt komplisert. Og det er lett å bruke statistikk og tall på dette problemområde for å forsvare det høye forbruket av flyreiser. Vi må ta utgangspunkt i at nordmenn flyr desidert mest av alle i Europa. Og det må vi her i landet gjøre noe med.

At det er planer om å blande mere biodrivstoff i flydrivstoffet, hjelper ikke på den totale miljøbelastningen. Foreløpig, og i lang tid framover, er all produksjon av biodrivstoff en trussel mot global matproduksjon og biologisk mangfold. Min påstand er at bruk av biodrivstoff en ekstra belastning på ressurser og miljø.

I tillegg så argumenterer Tidens Krav med at kun 2,4 prosent av Norges utslipp kommer fra innenlands flytrafikk. Men det er to store problemer med å legge dette tallet til grunn. Det første problemet: det er stor forskjell på utslipp på bakkenivå og utslipp i flyenes marsjhøyde. CICERO legger til grunn at utslippene fra fly må ganges med 1,8 dersom den totale klimaeffekten skal regnes med.

Årsaken til at flyutslipp har en såpass mye større klimaeffekt enn hva CO2-utslippene skulle tilsi, er at andre utslippskomponenter enn CO2 har en særlig stor klimaeffekt når de skjer i store høyder.

«Når et fly forbrenner drivstoff i atmosfæren, danner forbrenningen både kondensstriper (med og uten geo-kjemikalier) og skyer som på kort sikt bidrar mer til den globale oppvarmingen enn CO2-utslippene fra flyene. Hvis flytrafikken fortsetter som nå, vil klimaeffekten fra flyskapt skydannelse fortsette like lenge som flyene flyr. Og hvis flytrafikken fortsetter å øke, blir det enda verre», skriver professor Keith Shine fra University of Reading.

Det andre problemet: Norges andel av norske utenlandsreiser er den største utslippskomponenten av utslipp fra luftfart. Norges andel av utenlandsflyturer sammen med flyreiser innenlands og høydeeffektene vil dette til sammen trolig overstige 15 prosent av landets totale klimagassutslipp.

I og med at utslippene fra veitrafikken er på vei ned, så representerer flytrafikken alvorligere utslipp med her nevnte høydeeffekter. Skam eller ikke skam; faktaopplysninger må være troverdig og rett.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags