Fredning av sjøørret og laks i fjordene langs E39 på Nordmøre

Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Jeg leser i Tidens Krav den 01.06.19 at Fylkesmannen har i samarbeid med Miljødirektoratet den 19.05.19 vedtatt fiskeforbud etter laks og sjøørret med stang og snøre i fjordene ved E39 (Batnfjorden, Gjemnesfjorden, Tingvollfjorden og Sunndalsfjorden) på Nordmøre grunnet lav bestand av sjøørret.Selv er jeg født og oppvokst i Kristiansund, bosatt i Oslo, med landsted i Torvikbukt ved Gjemnesfjorden. Jeg tok en uke fri fra storbylivet i uke 22 for å dra opp på hytta og fiske sjøørret i fjorden. 
Denne tiden på året pleier å være veldig givende for fiske og vanligvis har jeg fisket sjøørret med haspel og dorg, men i år er første sesongen med flue, så jeg forventet ikke den store fangsten, men jeg forventet å se temmelig greit med vak på de plassene jeg vet det står fisk. 


I løpet av fire-fem turer ned i fjæra så jeg totalt to vak, begge var småfisk godt under kiloet og jeg hadde et lugg i stanga som like gjerne kunne vært noe helt annet enn laks eller ørret. Ikke helt som jeg hadde håpet på, men også langt under forventning. Det er vanskelig for meg som enkeltperson med sporadisk besøksfrekvens å konkludere om hvor hardt det fiskes i fjordene, men når jeg er ute og fisker ser jeg sjeldent andre som er ute i samme ærend. Derimot ser jeg alt for ofte ulovlige laks- og ørretgarn som ligger høyt i overflaten og fisker ukritisk på gytefisk og størrelser som slippes ut igjen av dedikerte sportsfiskere.


På tur hjem fra hytta kjørte jeg via Åndalsnes, og straks jeg kom over på Åfarnessiden og kjørte langs fjorden så jeg seks (!) solide vak av storfisk. En slående forskjell fra hvor jeg kom fra, og det bare en liten time unna med bil.
 Vesensforskjellen ligger i at Åfarnes og den delen av Romsdalen ikke har (såvidt meg bekjent eller kunne observere) oppdrettsanlegg som ødelegger økosystemet i fjorden. Det skal også nevnes at de fangstene jeg har hatt inne i Gjemnesfjorden har det vært et høyt antall med lakselus på fisken. Det observeres også lite byttedyr, da disse «har en tendens» til å gå med i dragsuget når laksemerdene avluses. 
En annen tematikk er rømt oppdrettsfisk som forstyrrer balansen i vassdragene som skal beskyttes.  

Konklusjonen min ved Fylkesmannens vedtak er at det nå settes en plasterlapp på et seriøst beinbrudd med å stoppe hobbyfiske for å bevare og bygge opp fiskestammene, og de store og mer alvorlige problemene blir i kjent stil ignorert. 
Med unntak av de økonomiske fordelene for samfunnet vårt er det kun negative sider ved oppdrettsnæringen. 
Problemene i fjordene som vi fra Vestlandet er så stolte av, og viser fram til hele verden, vil ikke løses før oppdrettsanleggene blir landbaserte. Måten de blir beskyttet på av myndighetene oppleves som særdeles frustrerende og jeg tror ikke naturen vil ikke klare å reparere seg selv i vår generasjon om det ikke kommer klokkeklare og strenge reguleringer på plass snarest.
 Det var ikke et eneste ord i vedtaket om oppdrettsanleggene innover i Gjemnes, Tingvoll- og Sunndalsfjorden, og tiltak som burde tillegges respektive oppdrettere fra Fylkesmannens rapport til Miljødepartementet den 10.05.19.


Jeg stiller meg for øvrig bak og støtter opp rundt fiskeforbudet, og jeg forventer også da at lokale myndigheter følger opp med ekstra godt oppsyn og klekkelige straffer for tjuvfiske med høytflytende garn, yrkesfiskere som ikke respekterer helgefreden og dumping av miljøgifter fra industri og landbruk, som også har vært en utfordring i Gjemnesfjorden de siste 10-15 årene.


Kilder:Pkt 5 Forslag om endringer i fisketider i forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen Sunndalsfjorden med tilgrensende fjorder i region Fjordene i Møre og Romsdal: «Som et ledd i bekjempelsen av G. salaris i Drivaregionen, er det bygget ei fiskesperre i Driva. Sjøørret som ankommer fiskesperra blir sortert ut og flyttet oppstrøms slik at sjøørretbestandene fra de midtre og øvre delene av Driva får tilgang til sine gyteplasser. Målet er å flytte opp minst 1000 kjønnsmodne sjøørreter årlig. Sjøørretfangstene i Driva har i flere år vist en negativ trend, og i de to årene sperra har vært i drift, har antallet sjøørreter som ankommer fangstinnretningen vært langt lavere enn forventet. Det har ikke vært åpnet for fiske etter sjøørret i vassdraget siden 2016. På denne bakgrunn, foreslår Miljødirektoratet at det ikke lenger skal være tillatt å fiske sjøørret med stang og håndsnøre i Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39. For å unngå at sjøørret skal gå seg fast og dø i kilenot, foreslås det også at det ikke lenger skal åpnes for kilenotfiske i Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39. På bakgrunn av den dårlige bestandssituasjonen for sjøørreten, anses det heller ikke lenger forsvarlig med fiske etter rømt oppdrettsfisk i utvidet sesong i dette området, og det foreslås følgelig at det heller ikke åpnes for dette fisket.

https://tema.miljodirektoratet.no/PageFiles/43174/H%C3%B8ringsuttalelse%20om%20forbud%20mot%20kilenotfiske%202019%20-%20120519.pdf

Arne Kr. Hast

Hobbyfisker

Oslo

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags