Det europeiske samarbeidet har de siste årene vært utsatt for et enormt press. I årene etter finanskrisen der enkelte europeiske lands økonomier holdt på å gå over ende, var det liten oppslutning rundt EU. Dette på tross av at det var nettopp denne unionen som bidro til at disse landene fikk krisepakker og hjelp til å komme seg gjennom krisen.

I årene etter dette har det europeiske kontinentet opplevd en enorm tilstrømming av flyktninger. Dette har igjen utfordret, og utfordrer fortsatt det europeiske samholdet. Samtidig ser vi at flere og flere land ledes av populistiske regjeringer som prioriterer kortsiktige velgergevinster framfor nødvendig økonomisk styring og europeisk samhold.

Europa har også kommet seg etter en bølge av terrorangrep mot flere europeiske byer. Dette har ført til at enkeltland, Norge inkludert, har forsterket sine egne grensekontroller.

Utenfor Europa er det urolige tider når det gjelder handel mellom flere store land. Det innføres toll på varer og handelsavtaler sies opp. På toppen av det hele har Brexit satt forholdet mellom EU-landene og Storbritannia på en enorm prøve. Man skulle kanskje tro at britenes beslutning ville inspirere andre medlemsland til å melde seg ut, men vi ser heldigvis tegn til at det motsatte kan være tilfelle.

EUs innbyggere omfavner samarbeidet

For på tross av alt dette ser vi i EUs siste «Eurobarometer» at hele 68 prosent av over 27 000 spurte europeere, fra alle EU-land, svarer at deres hjemland har hatt en fordel av å være medlem av EU. Dette er den høyeste oppslutningen siden 1983 – altså hele 35 år! I samtlige EU-land mener et flertall av innbyggerne at deres land har hatt en slik fordel.

Det stopper ikke der, undersøkelsen viser også at 62 prosent av de spurte mener at EU-medlemskapet er en bra ting. Dette er det høyeste tallet på 25 år. Når man blir spurt hvorfor det er bra, peker innbyggerne på de økonomien, at EU gir mer stabile og trygge forhold til andre land. Et tydelig eksempel på det siste så vi nylig under markeringene av slutten på 1. verdenskrig. Fra et Europa som for 100 år siden opplevde brutal krig, står nå europeiske ledere skulder til skulder i en samlet europeisk union og fellesskap.

I alle medlemslandene ønsker et flertall å beholde sitt lands EU-medlemskap. Bare 17 prosent ville ha stemt for å forlate unionen. Likevel er det også mange negative til EU. Halvparten misliker retningen EU beveger seg i. Blant disse finner vi både de som mener at EU har en for sterk rolle, og de som mener unionen har en for svak rolle. 

Selv mener jeg allikevel at dette er oppløftende lesning. Brexit viser hvor komplisert og vanskelig det er å først forhandle seg ut av EU, og så stå helt utenfor EU-samarbeidet, når de europeiske landene jo i stor grad utgjør hverandres marked. Når Europa møtes av flyktningkriser, klimaendringer, finanskriser eller radikalisering og terror, tjener alle på å stå sammen.

Norge er avhengig av resten av Europa

Når EU i tillegg tar et stort ansvar for å utjevne sosiale forskjeller i medlemslandene, sørger for enorme midler til forsking og utvikling, er en slagkraft i klimaarbeidet, og i tillegg løfter arbeidstakeres rettigheter, er det god grunn til å være positive til EU.

Europas økende oppslutning om EU-samarbeidet bekrefter viktigheten av felles rammeverk og løsninger. Dette er godt nytt for Europa, og ikke minst for Norge som en nær samarbeidspartner.