Pensjonistenes økonomi

Av
DEL

LeserbrevPensjonistenes inntektsutvikling har de siste fire årene vært negativ. Den svekkes av både pensjonsforliket i 2011 og regjeringens skattepolitikk.

De yrkesaktive får skattelette i form av en bedre utvikling av minstefradraget, og pensjonsforliket forutsetter et fradrag for pensjonistene på 0,75 prosent. LOP – Landsforbundet for offentlige pensjonister – underskrev ikke pensjonsforliket i 2011 og mener at alderspensjonistene skal følge inntektsutviklingen til de yrkesaktive på godt og vondt. Fradraget på 0,75 prosent må altså fjernes. Organisasjonen har heller ikke underskrevet trygdeoppgjøret de senere årene og mener at dette må få en reell politisk behandling i Stortinget – i vårsesjonen.

I forbindelse med neste års statsbudsjett (2020) fremmet LOP den 10. desember i fjor krav på sju prioriterte områder. Disse finner du, med begrunnelse, på nettet – LOP – krav til statsbudsjettet 2020.

Når det gjelder tannhelse, krever LOP at det bør bli en del av det offentlige helsetilbudet. På sikt bør det innføres en egenandel på tannbehandlingsutgifter for eldre over 67 år, og resten bør dekkes av folketrygden.

Minstefradraget for pensjonistene må reguleres på linje med reguleringen for de yrkesaktive.

Fradraget for store sykdomsutgifter må opprettholdes og utvides til nye grupper.

Trygdeavgiften for pensjonistene har økt betydelig fra 3 prosent. Denne må enten reduseres til sitt opprinnelige nivå, eller så må pensjonistene få en skattelette som kompensasjon som følger inntektsutviklingen for pensjonister.

En negativ inntektsutvikling i fire år burde være nok. Til høsten er det valg, og da har velgerne en gylden anledning til ta opp viktige spørsmål som angår pensjonistene, spørsmål som avgjøres på lokalt nivå. Helse – og omsorgstilbud, sykehjem med nok plasser er bare noen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags