Likte ikke plakat i 17. mai-toget

Vevang skole: – Demonstrantene ønsket at skolen åpnet igjen, skriver Kolbjørn Gaustad.

Vevang skole: – Demonstrantene ønsket at skolen åpnet igjen, skriver Kolbjørn Gaustad.

Av
DEL

LeserbrevIfølge oppslag i Romsdals Budstikke 20. juni benyttet Eide-ordfører Egil Strand anledninga til å ta avstand fra et innslag i toget på Vevang der ordfører og rådmann var eksponert på et banner, som ble båret gjennom bygda. Budskapet var at ordfører og rådmann hadde stengt skolen og at demonstrantene ønsket skolen åpnet igjen. Ordføreren tok opp saka i formannskapsmøte og konkluderte med at nasjonaldagen ikke skal brukes til å fremme politiske meninger. Politiske meninger hører ikke heime i 17. mai-toget, er beskjeden fra Eide formannskap.

Holdningen tyder på liten historisk og politisk forankring i formannskapet. Dagen er grunnlovens markering. Eide formannskap markerer seg på svenskekongen Karl Johan side, som ikke ville tillate noen feiring i Norge på 1820-tallet. Vi hadde også en periode fra 1940-45 da det ikke var tillatt med meningsytringer og 17. mai-tog, men nå kan det se ut som om Eide formannskap, i sitt siste leveår som egen kommune, gir uttrykk for at meningsytringer ikke er tillatt, selv når det bare gjelder ønsker. Jeg tolker formannskapet slik at det bare er hurrarop som skal lyde i toget. Ifølge språkprofessor Sylfest Lomheim er ropet i utgangspunktet et krigsrop som betyr drep-drep, men som gjennom ei merkelig språkvandring har endt opp som vår tids jubelrop!

Det var bygdas 4H-klubb som etter at skolen ble stengt hadde mistet sine klubblokaler og derfor ba om at disse ble åpnet på nytt. Geir Magne Berg har siden han flyttet til Vevang vært en pådriver og arvtaker for arbeidet med 4H i Eide kommune. Som leder for 4H gjorde han på et offentlig møte på Vevang om framtidig kommuneplan for Hustadvika kommune, greie for sine dårlige erfaringer etter møte med rådmannen i Eide om å få bruke skolen til lagsarbeid. Rådmannen i Fræna, som var møteleder, sa etter innlegget til Geir Magne Berg, at slik skal en ikke bli behandlet når en kontakter kommunen. Det borger bedre for framtiden i den nye kommunen.

Skolen er på mange måter det limet som skal til for å skape et levende kulturmiljø i ethvert bygdesamfunn. Sangkoret og de øvrige foreninger og lag som brukte skolen som øvingslokale ble utestengt da det etter skolenedleggingen ble skiftet lås i skolen. Til kommunestyremøtet etter nedleggelsen kom det forslag fra rådmannen om at skolen skulle selges, med klausul om at bygningene etter salget ikke lenger skulle brukes til undervisningsformål. Dette kan vanskelig tolkes som annet enn forsøk på å hindre drift av privatskole i skolelokalene på Vevang. Pengenød er det ikke i Eide kommune, som ved årsskiftet hadde 46 millioner kroner i verdipapirer. Eide formannskap ba om at saken ble sendt til Fellesrådet for Hustadvika kommune, som vedtok å takke ja til overtakelse av skolen for framtidig vurdering i forbindelse med skolestruktur.

Dette vedtaket likte sannsynligvis ikke rådmannen i Eide, som kalte inn til ekstraordinært formannskapsmøte 20. juni og fikk vedtatt salg med tre mot to stemmer. Vedtaket ble stadfestet med 12 mot 7 stemmer i kommunestyret samme dag. Da skulle jeg vel slutte meg til ordførerens krav om Hurrarop, men har mer sans for nettkommentaren «I i Eide er det rådmannsvelde og nikkedukker».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags