Eide kommunes løsning av den nye pedagognormen i barnehagesektoren

Av
DEL

LeserbrevI Eide kommunes budsjett og økonomiplan for 2019–2022 kommer det frem at kommunen ønsker at fokuset i barnehagesektoren skal dreie seg om kvalitet, hva som er god kvalitet og at det skal sikres god kvalitet i barnehagene våre. Kommunen beskriver også at økt voksentetthet vil ha betydning for oppmerksomheten mot det enkelte barn og gir barnehagene bedre mulighet for god pedagogisk tilrettelegging for alle barn.

Disse uttalelsene strider mot alternativet til økt pedagognorm formannskapet i Eide den 15.11.18 har vedtatt med å gå inn for å si opp en assistentressurs for å sette inn en ekstra pedagog. Dette gir konsekvenser for tilbudet til barna våre. En pedagog har fire timer ubunden tid per uke, det vil si at det er fire timer mindre tid i avdelingen sammen med barna. I tillegg til disse timene kommer også tiden som går til møter og oppfølging av barn med spesielle behov. Det er hersker ingen tvil om at pedagogene har et stort ansvar og fagmiljøet i barnehagen styrkes med flere pedagoger, men ikke på bekostning av en assistentressurs. En assistent er i mine øyne like mye verdt som en pedagog. For det aller viktigste for meg er at personalet ser barnet mitt i hverdagen, at de tar vare på barnet mitt og gir den omsorgen og støtten han trenger når verden butter litt imot.

I stortingsmelding nr. 19 «Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter» kommer det frem av forskning at 15–20 prosent av barn i 3–18 år har en nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager. En fjerdedel av barn som ved 18 måneders alder har betydelige psykiske plager, har det også ved fireårsalder. 40 prosent av fireåringer som har betydelige psykiske plager vil fremdeles ha dette som tiåringer. Denne stortingsmeldingen beskriver at barnehager med god kvalitet er viktig for barn og unges fysiske og psykiske utvikling. I tillegg fremheves barnehagepersonalets viktige oppgave med å sørge for at barn som sliter med å få være med i lek med andre barn, får hjelp og støtte til å bli inkludert i det sosiale fellesskapet. Altså å jobbe forebyggende. Dette er i samsvar med uttalelsene fra kommunens budsjettplan men står stikk i strid med det som nå er realiteten av kommunens innstilling til den nye pedagognormen.

Hvis bemanningen blir enda lavere enn den er nå blir jeg som mor redd for sikkerheten til barnet mitt. Hvordan kommunen kan mene at å ha ett personale alene med alle barna ved en avdeling i inntil to timer pr. dag skal være forsvarlig kan jeg rett og slett ikke forstå. For det er dette som er konsekvensen av denne innstillingen. Jeg har forståelse for at kommunen er i en innsparings periode men å la dette være et argument for mindre bemanning ved barnehagene har jeg ikke forståelse for.

For første gang på sju år med barn i barnehage er jeg redd. Redd for hva denne økonomiske besparelsen vil si for mitt barn. Redd for om barnet mitt ikke er trygg når jeg leverer i barnehagen. Redd for om barnet mitt ikke blir sett av voksne. Blir han lyttet til, får han sitte i et voksent fang når han har behov for det? 

Jeg er redd for barnet mitt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags