Gå til sidens hovedinnhold

Foreslåtte endringer i drosjereguleringen er sosial dumping satt i system

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Taxiforbundet i Møre og Romsdal har i dag drøftet endringer i drosjereguleringen med Faglig politisk utvalg i Senterpartiet i fylket. Partene er sterkt bekymret for de endringer som er foreslått i drosjenæringen med følgende begrunnelser:

I Møre og Romsdal er det 220 løyver og ca. 700 heltids drosjesjåfører. Disse vil med den foreslåtte reguleringen forsvinne som heltidsyrke. 

Fjerning av behovsprøving betyr at alle krav for å bli tildelt løyve forsvinner med unntak av offentlig gjeld og vandel. Drosjene trenger ikke lengre å være tilknyttet sentral.

Krav til fagkunnskap hos løyvehaver forsvinner, taxi får mulighet til å drive som aksjeselskap. Krav til taklys og større merking av bil forsvinner. Hvordan skal en da se hva som er en taxi i mørket?

Krav til kjøreplikt forsvinner. Dette er samfunnskontrakten mellom drosjene og folket. I praksis betyr det at det til enhver tid skal være drosje tilgjengelig i dag. Dette har stor betydning blant annet ved øyeblikkelig hjelp. Det vil ikke departementet ha lenger.

Maksimalprissystemet forsvinner, som i praksis betyr at prisregulering forsvinner.

Krav til løyvehaver om drosje som hovederverv forsvinner.

Prinsippet om arbeidsgiver/arbeidstaker skal bort, alle blir selvstendige næringsdrivende. Dette betyr at fagorganisering blant drosjesjåførene forsvinner og samfunnsmessig påvirkning gjennom Arbeidsmiljøloven forsvinner.

Løyvegrensene oppheves. Det betyr at drosjene kan kjøre fritt hvor som helst. Da blir det erfaringsvis (Sverige) lite eller intet drosjetilbud i distriktene.

Store handikapbiler (Maxitaxi) tilrettelagt for mere enn 9 personer forsvinner. Dette er allerede forberedt med at vektgrensene i bilavgiften økes, så store drosjer får mere enn 200.000 i økt avgift ved innkjøp.

Løyvekontor blir fjernet fra fylkeskommunene og lagt til et nasjonalt kontor i Lærdal. Fylkets lokale kunnskap forsvinner fullstendig. Dette vil være en irreversibel løsning, da fylket vil bli fratatt disse oppgavene.

I de foreslåtte endringene finnes en del unntaksbestemmelser. Med kjennskap til tidligere markedsmessige frislipp, vet vi at disse er midlertidige.

I de store byene er allerede løyvene frigitt og dette fungerer dårlig. Det synes som regjeringen vil gi mere av den medisinen, som vi allerede vet ikke virker.

Frislipp av drosjenæringen er ideologisk fundert og har mindre med økonomi å gjøre. Praksis fra andre land i Europa og store byer viser at frislipp gir økte priser for publikum.

Taxiforbundet i M og amp;R og Fagligpolitisk utvalg i Senterpartiet M og amp;R, som arbeider med arbeidslivsspørsmål, ber kommuner, fylket og publikum om å støtte drosjenæringen både i bygd og by for levelige heltidsarbeidsplasser og mot frislipp og sosial dumping.

Dagens drosjesystem fungerer godt og må beholdes uavhengig av EUs konkurranseregler.

Kommentarer til denne saken