Bunadsgeriljaen kritiserer stenging av fødeavdelingene

Styreleder i interimstyret i Bunadsgeriljaen, Sindre Stabell Kulø

Styreleder i interimstyret i Bunadsgeriljaen, Sindre Stabell Kulø Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.14. november melder Elisabeth Siebke, konst. klinikksjef i klinikk for kvinner, barn og ungdom, at fødeavdelingene i Molde og Kristiansund må holde vekselsvis stengt pga bemanningssituasjonen.

Siebke siteres på at «I høst har vi opplevd økende utfordringer med bemanningen ved fødeavdelingene både i Kristiansund og i Molde. Ansatte opplever en stor belastning med merarbeid, overtid og utstrakt bruk av eksterne vikarer, noe som kan få negative konsekvenser for pasienttilbudet.»

Konsekvensen av dette er altså at fødende i en region som strekker seg fra Veidholmen i nord til Trollstigen i sør, fra Ona i vest til Dovrefjell i øst, nå skal finlese lokalavisen for å finne ut av hvor de ender opp med å føde.

Ingen trekker i tvil at det er jordmormangel i Norge. Men dette er en godt varslet rekrutteringskrise til et av samfunnets aller viktigste yrker; å hjelpe de fødende i livets aller mest sårbare øyeblikk.

Fra Bunadsgeriljaens side kan ikke en slik vilkårlig stenging av fødeavdelingene grunnet bemanningsproblemer stå uimotsagt. Her har vi først opplevd forslag om nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund. Dette utløste et enormt folkelig engasjement som har manifestert seg i verdens første fredelige geriljabevegelse, med bunader som arbeidsantrekk og fleksing av muskler som vårt sterkeste våpen.

Sjekkliste

Uten tvil har vårt bidrag som en bred folkelig bevegelse allerede ført til resultater, senest da nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund ble vedtatt utsatt. Men ikke før utsettelsesvedtaket ble fattet så opplever vi nå en administrativ beslutning om vekselsvis stenging av de to fødeavdelingene.

Noe mer passivt og kapitulerende overfor en rekrutteringsutfordring har vi som befolkning aldri opplevd.

Denne bemanningsutfordringen har Helse Møre og Romsdal selv skapt ved å ikke rekruttere tidligere. Jeg vil utfordre Siebke og Helseforetaket på en enkel sjekkliste for å se om de som ansvarlig for klinikken har gjort alt de har kunnet for å bemanne begge fødeavdelingene godt nok:

- Har dere gått bredt ut, i hele landet, med tilbud om fast 100% stilling og god lønn til alle som vil søke som jordmødre og gynekologer ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund?

- Har dere sørget for at de som har ønsket full stilling har fått tilbud om det og ikke bare delstillinger og vikariater?

- Har dere oppfordret alle medarbeidere med sykepleiekompetanse om å ta videreutdanning innenfor jordmorfaget slik at de kunne komme til faste stillinger med gode rammer og betingelser i et helseforetak som ønsker å ta vare på medarbeiderne sine?

- Har dere møtt opp på utdanningsinstitusjonene våre som utdanner innenfor jordmorfaget for å tilby dem jobb etter endt utdanning?

- Har dere gitt utdanningsstipender til alle som har ønsket det, slik at de har sluppet å betale videreutdanning av egen lomme? For som du selv sier så er det jo bemanningssituasjonen som er problemet - og da må vel alle steiner snus for å få folk til å stå i stillingene?

Ansvarsfraskrivelse

Hvis dere kan krysse ja på alle punktene på denne sjekklisten så får Siebke og foretaket ha meg unnskyldt for kritikken. Men frem til dere beviser at dere virkelig har gjort alt dere har kunnet for å rekruttere medarbeidere inn til et av samfunnets aller viktigste yrker, så fremstår denne løsningen som nå legges fram som ansvarsfraskrivelse. Og regningen for denne ansvarsfraskrivelsen sender dere til fødende kvinner i Nordmøre og Romsdal.

Jeg vil foreslå en enkel sjekkliste for å bøte på utfordringene med bemanningskrisen. Den består av to punkter:

- Ikke steng noen fødeavdelinger i Kristiansund eller Molde.
- Gi de ansatte gode arbeidsbetingelser, fulle stillinger og god lønn - og ro til å utføre oppgaven sin.

Frem til vi møter et helseforetak og en ledelse som sikrer fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal vil Bunadsgeriljaen fortsette sin folkelige og brede protest. Ta ledelsesansvar. Sørg for en troverdig rekruttering til et av samfunnets viktigste tilbud.

Hold begge fødeavdelingene åpne og sikre at alle fødende kvinner i Nordmøre og Romsdal blir møtt med trygghet og dyktige hjelpende hender.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags