Ut mot hav – utvikling i havnæringer

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI 2018 har bedriftsnettverket Ocean Network ledet en strategiprosess for utvikling i havnæringer, kalt Ut mot hav. Sentrale havnæringer for vår region omfatter akvakultur, petroleumsutvinning samt fiskeri og annen høsting fra havet.

Havbruksproduksjonen gir mange arbeidsplasser og store ringvirkninger. Vi nyter også godt av petroleumsvirksomheten i Norskehavet, selv om nedgangen har vært stor. Innen fiskeri og fangst er den regionale virksomheten begrenset i forhold til havbruk og petroleum, men likevel viktig. Vi har også flere fabrikker med sterk tilknytning til havnæringene som f.eks. Skretting på Averøya, Algea på Nordlandet, GC Rieber på Goma og Equinor på Tjeldbergodden. Ringvirkningene er meget store, og burde vært kartlagt og beskrevet. Bedre faktaoversikt har stor betydning ved utvikling av strategier, og er sentralt i kampen om oppmerksomheten.

Typiske leveranser fra bedrifter i regionen til havnæringer er teknologi, service, logistikk og reparasjon. Mange aktører leverer til flere havnæringer. Vi har få store lokalt eide bedrifter og mye drives som filialer. Men, vi har også mange lokalt eide små og mellomstore bedrifter som lever av havnæringene. Lokalt eierskap og lokale beslutninger er viktig når konkrete satsinger for utvikling og vekst skal igangsettes. Derfor er det viktig at vi finner løsninger som gjør at små og mellomstore bedrifter kan engasjere seg aktivt, når kursen pekes ut.

Utviklingsinnsatsen som ønskes igangsatt vil fokuseres mot å finne mer bærekraftige måter å løse havnæringenes behov for teknologi, service, logistikk m.v., i og med at det er innenfor nevnte segment vi – uten å vite det(?) – er i verdenstoppen. For å få i gang nye prosjekter og utviklingsarbeid er FoU-miljøer og kompetansemiljøer i regionen involvert, og det har blant annet kommet opp prosjektforslag fra FoU-miljøet på Tingvoll om nye prosjekter for gjenbruk av ressurser på tvers av havbruk og landbruk. Det pågår også utvikling for redusert klimaavtrykk, bl.a. et Hydrogen-prosjekt i regi av Nasjonalt Vindenergisenter på Smøla.

Gode relasjoner og tillit er basis for samarbeid. Jeg opplever at tilliten er svekket etter mange saftige sjøslag. Den beste medisinen kan være å finne gode fellesprosjekter som både kan bidra til gjenoppbygging av tilliten og gi interessante resultater. I første fase av «Ut mot hav» er ikke enkeltprosjektene det viktigste, men at vi finner mer fruktbare måter å jobbe med regional næringsutvikling – på tvers av siloene. Med siloer mener jeg at vi i for liten grad evner å enes om planer på tvers, og trekke i samme retning når jobben skal gjøres. Etter mitt syn kreves en større omkalfatring av regional næringsutviklingsinnsats for å oppnå dette.

I «Ut mot hav» er det lagt vekt på å finne strategier som kan gi sterkere bånd på tvers av siloene som begrenser mulighetene, kreativiteten og innsatsevnen. Klatrer vi ut av siloene møter vi mer motbør, men gevinstene kan bli mer trykk i gjennomføringen og bedre resultater enn det som oppnås med dagens spredte utviklingsinnsats. Etablering av et «Havråd» for koordinering kan være en enkel og god start. 

På vegne av «Ut mot hav» ønsker vi å invitere interesserte til en diskusjon om konkrete mål, strategier og tiltak som kan bidra til å styrke vår posisjon og attraktivitet som hovedstad for havservice. Mye kan handle om organisering og kommunikasjon, men det er nok også en del hjemmelekser som må gjøres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags