Tjenestesamarbeid mellom Kristiansund og Averøy

Svein Kongshaug.

Svein Kongshaug.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSvar til Jan Erik Øksenvåg, gruppeleder Averøy Høyre.

Øksenvåg åpner sitt innlegg friskt med å påpeke at en ikke kan si nei til å danne en ny kommune på ytre Nordmøre for deretter å forlange godene som følger av en sammenslåing. Ja, dette er i ren Høyre-stil, som i denne saken har sørget for både pisk og gulrot for å få gjennom sin sentraliseringsreform.

Averøy Høyre har i et enstemmig kommunestyrevedtak sagt at de ønsker at Averøy skal fortsette som egen kommune. Det er da litt underlig at Øksenvåg prøver å finne syndebukker i en del av kommunestyret for at dette ble resultatet. Fakta er at et stort flertall av befolkningen i Averøy gjennom en folkeavstemming mente at dette var det riktige for Averøy nå, og et samstemt kommunestyre valgte å følge folkets råd.

Så kan en saktens spørre seg hvorfor folket i Averøy i likhet med de øvrige omlandskommunene til regionsenteret kom fram til at dette var det riktige utfallet i denne saken. Det kunne vært interessant med en uavhengig evaluering av dette spørsmålet.

Så til tjenestesamarbeid mellom Averøy og Kristiansund. Det er direkte feil at samarbeidet mellom de to kommunene er i ferd med å bygges ned, og der det påstås at dette skyldes ordføreren i Averøy og dagens posisjonspartier i kommunestyret. Alle eksisterende samarbeid er opprettholdt og det er ingen ønsker fra Averøy om at dette samarbeidet skal svekkes på noen som helst måte. Fakta her er at tjenestesamarbeidet er utvidet og forsterket i denne perioden. Dette til tross for at reformprosessene kommunalt og regionalt har tatt mye tid og fokus og har vært veldig krevende for alle kommunene på ytre Nordmøre.

Ordføreren deltar aktivt i styringsgruppa for det planlagte Helseinnovasjonssenteret, i strategiarbeid for Nordmøre gjennom Orkidé og som leder for representantskapet i Nordmøre krisesenter. Averøy kommune har også knyttet nærmere bånd til Kristiansund og Nordmøre Næringsforum gjennom å tilby gratis kontorplass i kommunehuset, der intensjonen er at næringsforumet skal være å treffe i Averøy et par dager i uka.

Kristiansund kommune er i sin fulle rett i å skape et best mulig økonomisk fundament for egen drift, også med en gjennomgang av eksisterende vilkår for tjenestesamarbeid med nabokommunene. På samme vis må vår ordfører og rådmann være dyktige forhandlere for at resultatet her skal bli godt økonomisk og gi et best mulig tjenestetilbud til folket i Averøy. Averøy Høyre er også en del av dette, og det er da litt forunderlig at de i denne situasjonen prøver å slå politisk mynt og nærmest opptrer som en representant for vår forhandlingspartner. Jeg tror på ingen måte det er en fruktbar strategi nå å slå hverandre i hodet, men heller tenke framover og finne gode samarbeidsarenaer til beste for hele regionen.

Svein Kongshaug

Gruppeleder Averøy Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags