Laksepengene må komme kommunene til gode

Signhild Marie Kongshaug  er leder i Averøy Arbeiderparti. (Foto: Odd Inge Teige.)

Signhild Marie Kongshaug er leder i Averøy Arbeiderparti. (Foto: Odd Inge Teige.)

Av
DEL

MeningerAverøy Arbeiderparti avholdt sitt årsmøte på kommunehuset på Bruhagen den 13.02.20. I tillegg til vanlige årsmøtesaker fremmet styret en sak som de ønsket at årsmøtet skulle ta stilling til.

«Laksepengene må komme kommunene til gode»

I en årrekke har havbruksnæringen vært viktig for oss som bor langs kysten. Her i Averøy har vi i lang tid hatt en godt etablert oppdrettsnæring. I 2018 fikk vi for aller første gang «en rundelig andel» som ble tilgodesett alle vertskommuner og vertsfylker. Dette gjennom havbruksfondet, som ble opprettet av stortinget i 2015. Hovedprinsippet med havbruksfondet er at kommuner og fylkeskommuner med klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Dette er penger som skal komme innbyggerne til gode. For Averøy kommune sin del fikk vi 10 317 833, 27 kr i 2018 og 794 463 kr i 2019. Dette er penger som kommunestyret har vedtatt å bruke på blant annet bredbåndsutbygging, vedlikehold av vei, prosjektering av nye omsorgsboliger og økt prosjektstilling som demenskoordinator. Dersom vi fremover også vil få tilsvarende utbytte fra havbruksfondet, vil vi fortsatt bruke pengene til våre innbyggeres beste.

Det som er utfordringen når det gjelder havbruksfondet er at det mangler en avklaring på det som kan gi stabile og forutsigbare inntekter til vertskapskommunene. I november 2019 leverte et partssammensatt utvalg en utredning benevnt «Skattlegging av havbruksvirksomhet». Flertallet i utvalget vil blant annet innføre en statlig grunnrentebeskatning. Vi frykter konsekvensen av dette blir at mer av pengene vil gå til staten og ikke til kommunene. Partsrepresentantene (tre personer fra h.h.v. KS, LO og NHO) utgjorde et mindretall. De anbefaler å videreføre den vedtatte ordningen og fordelingsmodellen som heter «Havbruksfondet», samt en marginal produksjonsavgift som betaling for leie av arealene i den kommunale sjøallmenningen.

Det har i Norge vært lange tradisjoner for at næringer som benytter lokale naturressurser skal gi noe tilbake til fellesskapet. Til kommunene og til lokalsamfunnene som legger til rette for at slik næring skal kunne drives. Dette ønsker vi skal gjelde fremover også. Nå ser det ut som regjeringen vil droppe det mye omstridte forslaget fra kraftskatteutvalget og heller la kommunene beholde dagens inntekter for vannkraft. En svært gledelig nyhet for mange av våre kommuner. Nå håper vi at også at kommuner som legger til rette for havbruksnæring vil få de samme mulighetene. Med bakgrunn i dette kommer vi derfor til å fremme følgende forslag til fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti:

Årsmøte i Averøy Arbeiderparti ber om at Møre og Romsdal Arbeiderparti blir en aktiv og tydelig pådriver for å avvise de foreslåtte endringer innenfor havbruksnæringen. Vårt parti må, for å oppfylle egen uttalt politikk:

Sørge for å få gjennomført tilrådningen fra mindretallet i Havbruksskatteutvalget, som anbefaler å videreføre den vedtatte ordningen og fordelingsmodellen som heter «Havbruksfondet», samt en marginal produksjonsavgift som betaling for leie av arealene i den kommunale sjøallmeningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags