KrF-sår trenger tid for å gro, men vi leverer i regjering

KrF har innfridd løftet om å sikre bønder en kronemessig bedre inntektsutvikling enn andre grupper i 2020, skriver Steinar Reiten.

KrF har innfridd løftet om å sikre bønder en kronemessig bedre inntektsutvikling enn andre grupper i 2020, skriver Steinar Reiten. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er nå gått et år siden KrF gikk inn i den sittende regjeringen. Som stortingsrepresentant har jeg opplevd dette året som krevende, men også spennende og inspirerende.

Partiet vårt har vært gjennom en periode med sterke meningsbrytninger om retningsvalg og inntreden i regjeringen. Selv om prosessen satte en standard i norsk politikk for ryddighet og åpenhet, ble det skapt sår som trenger tid for å gro. Da er det viktig å signalisere at hver enkelt som brenner for KrF-prosjektet, fremdeles har en viktig plass på laget. For min egen del er det nå en ting som gjelder: Hver eneste dag på jobb skal jeg gjøre det jeg kan for å vise at KrF fremdeles er et sentrumsparti, tuftet på et tidløst kristent verdigrunnlag, som setter sitt tydelige preg på politikken til flertallsregjeringen! Jeg føler nå at vi sammen kan glede oss over at KrF får viktige gjennomslag i regjeringssamarbeidet, som viser at vi blir tatt på alvor og setter vårt preg på politikken.

Som medlem i Stortingets næringskomite ønsker jeg å tydeliggjøre KrFs distriktsprofil i næringspolitikken. Derfor er jeg svært glad for at vår landbruks- og matminister Olaug Bollestad bidrar til å befeste KrFs troverdighet som et landbruksvennlig parti.

Våren 2019 ble det inngått avtale om et historisk godt jordbruksoppgjør: For første gang siden 2013 går inntektsgapet mellom bønder og andre grupper ned. Oppgjøret ble på 1,24 mrd kr, og avtalen gir i gjennomsnitt 20.600 kroner i inntektsøkning per årsverk. Det utgjør 600 kr mer enn gjennomsnittet for øvrige grupper. KrF innfrir dermed løftet om å sikre bønder en kronemessig bedre inntektsutvikling enn andre grupper 2020. Melkeprodusentene står likevel overfor en tøff utfordring når 100 millioner liter melk ikke lenger får avsetning på grunn av at ordningen med eksportsubsidier av meieriprodukter opphører fra og med 2021. KrF har imidlertid fått gjennomslag i regjeringen for å bruke 200 mill kr ut over rammen for årets jordbruksoppgjør for å kjøpe ut 40 millioner liter melk i år. Det er et svært viktig bidrag for å redusere tapene til norske melkebønder i denne krevende situasjonen.

Også i fiskeripolitikken blir regjeringspartiet KrF lagt merke til. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 fikk vi gjennomslag for å videreføre føringstilskuddet for fiskeriene med en bevilgning på 14 mill kr. Denne tilskuddsordningen er svært viktig for lønnsomheten ved mindre fiskemottak og foredlingsbedrifter for fisk og skalldyr ute i distrikts-Norge. Midlene brukes til fraktstøtte for å frakte råvarer fra landingsanlegg til foredlingsbedrifter. I det pågående arbeidet med stortingsmeldingen om et nytt kvotesystem for fiskeriene holder KrF også en høy profil. Vi fikk viktige gjennomslag for vår sentrumsbaserte fiskeripolitikk i Granavollen-plattformen, og disse seirene vil vi hegne om når Stortinget nå starter arbeidet med kvotemeldingen. For oss er det svært viktig å lytte til innspill fra fiskerne og deres organisasjoner i denne prosessen.

Etter en seig tautrekking har KrF også fått gjennomslag for å avvikle den såkalte 350-kronersgrensen. Det er en ordning som har gjort det mulig å importere varer for mindre beløp avgiftsfritt, særlig via netthandel. Dette har vært til stor frustrasjon for norske næringsdrivende, ikke minst småbedrifter i distriktene som har tapt sårt tiltrengte markedsandeler. Denne handelslekkasjen har KrF i regjering fått satt stopper for.

EØS-avtalen er avgjørende viktig både for landbruket, fiskeri, havbruk og små bedrifter som sikter seg inn mot det europeiske markedet. KrF vil videreføre EØS-avtalen. Vi mener at det er en illusjon å tro at den kan reforhandles eller erstattes av særavtaler med EU som gir norske eksportbedrifter bedre rammebetingelser enn i dag. KrF i regjering er den beste garantien for at EØS-avtalen skal bestå. For oss er det helt uforståelig at Senterpartiet, sammen med ytterste venstre i norsk politikk, åpent tar til orde for å avvikle EØS-avtalen og dermed sette importvernet for landbruket og adgangen til EUs indre marked for norske eksportbedrifter i spill.

Som næringspolitisk talsperson for KrF er min konklusjon klar: Vårt parti har gjennom å gå inn i den sittende regjeringen, bidratt til å gi næringspolitikken et mye tydeligere sentrumspreg. På min vakt skal arbeidet med å styrke sentrumsprofilen være drivkraften og motivasjonen også i tiden som kommer.

Steinar Reiten, stortingsrepresentant, KrF, Oslo / Averøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken