Godt kommunevalg, Averøy!

Av
DEL

LeserbrevI midten av mai opplevde vi temperaturer opp mot og faktisk over 20 grader celsius, ingen ting er som en forsmak på sommeren. 2019 er valgår og i september skal innbyggerne rundt omkring i vårt ganske land, gå til valgurnene og stemme frem de kandidatene de mener er best skikket til å lede kommunene de neste fire årene.

Noen partier har allerede begynt sin valgkamp. På Averøy har Ap startet sin valgkamp, og de stiller med brosjyrer der ordførerkandidat Rangønes takker samarbeidspartiene og resten av kommunestyret for godt samarbeid. Deretter lister Ap opp seks punkter som har bidratt til å gjøre Averøy en enda bedre kommune å bo i.

Ordlyden på overskriften kunne vel vært byttet, for om man ikke er inne på kommunens hjemmeside og leser referat fra kommunestyremøtene, så kan det faktisk virke som at det er Ap som har fremmet forslagene og fått gjennomslag for de seks punktene. Slik er det ikke, og det kan faktisk være greit for innbyggerne å få vite akkurat det.

Pkt 1 sier at vi har styrket helsetilbudet til elevene på ungdomsskolen. Det er helt riktig det, og det er helt på linje med regjeringens politikk. Averøy kommune har faktisk fått ganske mange kroner for å styrke akkurat dette tilbudet og hadde man brukt alt man har fått fra regjeringen, så hadde man faktisk kunne styrket denne tjenesten enda mer. Kommunestyret har fått fremlagt ungdataundersøkelsen som er gjennomført på Averøy ungdomsskole.

Det er mildt sagt, ingen hyggelig lesning.

Averøy ligger stort sett over både fylket og landsnivået, der man burde ligget under. Og så ligger Averøy under fylkes –og landsnivået, der man burde ligget over. Her har Averøy en jobb å gjøre, selv om man, slik Rangønes påpeker, har styrket helsetilbudet til elevene på ungdomsskolen.

Pkt 2 sier at vi har opprettet faste stillinger som kreft –og demens koordinator, helt riktig. Men her er det opposisjonen på Averøy som har ledet an og ikke gitt seg i løpet av siste fireårs periode for å få på plass disse stinningene.

Pkt 4 sier at vi har innført halv leie for barn og unge. Det er helt riktig. Idrettslag og frivillige betaler nå halv leie av kommunale idrettsanlegg. En kamp undertegnede startet for 3 år siden, da jeg fikk denne saken på dagsorden gjennom å ville at barn og unge skulle få leie kommunale anlegg gratis.

Den kampen stod undertegnede og FrP alene i, men vi klarte sammen med Venstre å få med flertallet i kommunestyret på å halvere leien. Siste ord er nok ikke sagt i denne forbindelse enda, i hvert fall når vi nå vet at det IKKE kommer nytt kunstgressdekke på Bruhagen i løpet av sommeren 2019.

Pkt 5 sier at man har økt satsingen på oppgradering av kommunale veier. Det er, slik jeg ser det, en sannhet med bismak. Ap stemte for å bruke 500 000 til oppgradering av kommunale grusveier i 2020 og 1.5 mill reasfaltering av kommunaleveier i 2019. Slik standarden er på enkelte kommunale veier på Averøy, så er disse beløpene dessverre alt for små. Undertegnede foreslo å bruke 5.5 mill på oppgradering av kommunale veier, men det forslaget falt.

I stedet ville alle andre partier i kommunestyre bruke 3.5 millioner av havbruksfond til egenkapital ny skole. Her har man altså vedtatt å bygge en ny skole, uten at man har klart å finansiere egenkapitalen som skal til for å få lån til å bygge den. Hvor skulle man hentet disse pengene, om ikke Averøy kom så godt ut på havbruksfondet?

Hadde ikke tid

Undertegnede fremmet også en interpellasjon i kommunetsyret 5. november om at Averøy kommune søker om å bli med i ordningen statlig finansiert eldreomsorg, flertallet i kommunestyret ble med på at Averøy sender en henvendelse om at man er positiv til å søke om bli med i denne ordningen. Tiden gikk og jeg hørte ingenting hvor saken lå. Derfor sendte jeg et grunngitt spørsmål til ordføreren og fikk svar på kommunestyremøte 25. mars.

Svaret var av det negative slaget, at ingen i administrasjonen hadde hatt tid til å sende en henvendelse om at Averøy kommune er positiv til å søke om å bli med på denne ordningen. Slik jeg ser det tar det ikke mange minuttene å få sendt en slik henvendelse på mail, men det har man tilsynelatende ikke. Saken vil selvfølgelig følges opp, da rapportene fra de kommunene som har vært med i forsøksordningen statlig finansiert eldreomsorg, utelukkende er positive både i forhold til økonomi, men også det viktigste, ansatte får en god faglig oppdatering og beboere på sykehjemmene får et bedre individuelt tilpasset tilbud.

Godt kommunevalg, Averøy!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags