Svar til innlegg fra Olav Nygård

Politisk behandling: – Jeg måtte på kort varsel melde sykdomsforfall. Møtet ble derfor ledet av varaordfører, skriver ordfører Ingunn Oldervik Golmen (midten) om kommunestyremøtet i Aure 11. juni. Varaordfører Hanne-Berit Brekken til venstre. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Politisk behandling: – Jeg måtte på kort varsel melde sykdomsforfall. Møtet ble derfor ledet av varaordfører, skriver ordfører Ingunn Oldervik Golmen (midten) om kommunestyremøtet i Aure 11. juni. Varaordfører Hanne-Berit Brekken til venstre. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Av
DEL

MeningerSvar til Olav Nygård om behandling av krav om folkeavstemming for vindkraft i Aure.

I et åpent brev kommenterer Olav Nygård Aure kommunestyre sin behandling av innbyggerinitiativet om krav om folkeavstemming for all vindkraftutbygging i Aure kommune, og mener det har foregått et taktisk spill i forhold til hvilken avstemming det blir. Olav Nygård får mene det han vil, men som ordfører vil jeg kort kommentere framgangsmåte og resultat.

Som Nygård viser til, måtte jeg på kort varsel melde sykdomsforfall til kommunestyremøtet 11. juni. Møtet ble derfor ledet av varaordfører, noe hun gjorde på en utmerket måte. Selv fulgte jeg møtet via kommunens hjemmeside. Ved møtets start var kommunestyret fulltallig, men i løpet av møtet fikk to representanter permisjon, slik at det var 19 kommunestyrerepresentanter til stede under sak 37/19, søknad om at folkeavstemming om vindkraft skal gjelde hele Aure kommune.

Det forelå en positiv innstilling fra formannskapet om å avholde folkeavstemming angående høringen om nasjonal ramme for vindkraft i Aure, i tillegg til folkeavstemming om utbygging på Skarsøya som allerede ble vedtatt 9. mai. Siden innstillingen i formannskapet ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer, var det forventet et jevnt resultat også i kommunestyret. Men etter en debatt der flere hadde ordet, ble det imidlertid et knapt flertall for å avvise kravet, med stemmetallet 10 – 9. At resultatet ble motsatt i kommunestyret i forhold til formannskapet, er slik som skjer av og til. Det viser at demokratiet fungerer, og at kommunestyret tar sine avgjørelser på selvstendig grunnlag.

Nygård gjør et nummer av at Svein Skar som er en av grunneierne på Skarsøya, ikke fikk vurdert sin habilitet. Det gjorde han imidlertid i forkant av debatten i kommunestyremøtet den 9. mai, da kavet om folkeavstemming om vindkraftutbygging på Skarsøya ble debattert. I forkant av behandlinga var det foretatt en juridisk vurdering rundt habilitet, som konkluderte med at selv om Svein Skar er grunneier i det omsøkte området, så er et krav om folkeavstemming å betrakte som en overordnet sak der alle er habile. Jeg antar at det er grunnen til at verken han selv eller andre tok opp spørsmålet på nytt under behandlingen 11. juni.

Selv var jeg en del av flertallet i formannskapet som ønsket en utvidet folkeavstemming, og hadde naturligvis håpet at kommunestyret ville følge innstillingen. Men jeg aksepter at et flertall i kommunestyret hadde en annen oppfatning, og forholder meg til det. At Nygård mener det ligger taktiske grunner bak stemmegivningen, er ren spekulasjon fra hans side. Aure sin befolkning får gjennom folkeavstemming gi et råd om konsesjonssøknaden om vindkraftutbygging på Skarsøya, som så langt er den eneste konkrete utbyggingssøknaden som foreligger. Resultatet av avstemmingen vil nok også bli vektlagt som en av flere faktorer når Aure skal gi sin uttale til NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

I august planlegger Aure kommune for øvrig å avholde et åpent informasjonsmøte i forkant av folkeavstemmingen, der både den spesifikke utbyggingen på Skarsøya og NVE sitt forslag til nasjonal ramme blir presentert. Jeg håper at det kan være med å gi god og balansert informasjon i forkant av folkeavstemmingen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags