"Svart arbeid, er det så farlig da?" tenker du kanskje. At man går til en nyåpnet frisør på hjørnet for å klippe håret for en hundrelapp. At bilen blir reparert til under halvparten av prisen som merkeverkstedet tar. Eller at vi takker ja til den hyggelige utenlandske gjengen som tilbyr å steinlegge oppkjørselen din til en pris du ikke kan si nei til.

28 milliarder kroner. Det er summen som fellesskapet svindles for årlig. For denne enorme summen kunne vi for eksempel ha fullfinansiert fergefri E39 på 12 år uten å kreve inn en krone i bompenger.

NHO ser på arbeidslivskriminalitet som en av de største nasjonale utfordringene og vi lanserer nå en tiltakspakke for å komme den til livs. Både myndighetene, næringslivet og hver enkelt av oss må bidra.

Enkelt skissert ser punktene i tiltakspakken slik ut:

1. Målrettede tiltak mot spesielt utsatte bransjer (blant annet byggenæringen, bilbransjen, reiseliv, renhold og transportbransjen).
2. Prioritert og koordinert innsats fra myndighetene.
3. Handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet.
4. Veiledere, sjekklister og kurs for å få innkjøpere til å velge virksomheter som ikke bryter regelverket.
5. Offentlig innkjøpsmakt må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet og praksisen må være lik over hele landet.
6. Styrke det organiserte arbeidslivet og stille høye krav til gjennomsiktighet, etikk og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

Svart arbeid, trygdesvindel, skatte- og avgiftsunndragelse, ulovlig bruk av arbeidskraft og grove brudd på arbeidsmiljøloven er eksempler på arbeidslivskriminalitet. Noen bransjer er mer rammet enn andre og det er viktig at tiltakene i størst mulig grad rettes mot de mest utsatte bransjene og ikke alle andre.

Arbeidslivskriminalitet rammer både arbeidstakere og den seriøse delen av norsk arbeidsliv som må konkurrere med aktører som ikke respekterer lover og regler.  Det rammer velferden vår når pengene ikke går til fellesskapet, men rett i lomma til den som svindler.

Arbeidslivskriminaliteten finner stadig nye veier og det er ingen grunn til å slakke på pedalen for å bekjempe den. I Møre og Romsdal opplever vi at det offentlige tar arbeidslivskriminalitet på alvor. Seks etater er nå i ferd med å samordne seg. Den fylkesdekkende a-krimgruppa består av politiet, Skatteetaten, Statens vegvesen, NAV, Arbeidstilsynet og kemneren. Vi mener det er svært positivt at disse nå sitter rundt samme bort og kan koordinere innsatsen. 

Som forbrukere kan vi ha vår egen lille sjekkliste når vi kjøper varer og tjenester: Er dette tilbudet for godt til å være sant? Har firmaet organisasjonsnummer? Dette kan du sjekke enkelt på nettet. Krever firmaet kontant betaling? Da bør alarmbjellene ringe.

En undersøkelse som er gjennomført på oppdrag fra Boligmappa.no viser at tre av ti nordmenn synes det er ok å benytte seg av svart arbeid i hjemmet. Dette tallet er alt for høyt. Når du handler hvitt bidrar du til et godt arbeidsliv der arbeidstakerne har rettigheter og bedriftene konkurrerer på like vilkår. Du bidrar med inntekter til felleskapet som brukes på skoler, sykehjem og veier.

Svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet fører til at fundamentet i det norske velferdssamfunnet gradvis forvitrer. Det har vi alle et ansvar for å unngå. 

Med NHOs tiltakspakke og treffsikre virkemidler håper vi å komme enda et stykke på vei for å bekjempe dette store samfunnsproblemet. Vi håper at også du vil bidra.