Det er med stor forundring jeg leser at den koselige annerledesbyen som jeg liker så godt, og som har holdt seg med hele tre korps ved 1. mai-feiringene, i år ikke skal få høre korpsmusikk denne dagen. Dette på grunn av at en er usikker på betaling, og størrelse på dette.

Alle vet det koster å drive korps, og i ettertid så kommer det fram at dette må bygge på misforståelser, det skal ikke stå på penger, etter det jeg leser i TK. Til tross for disse lovnadene, så går det ikke an å forandre på denne innstillingen om ikke å spille, det er for kort tid igjen, sies det til avisen for en uke siden. Tja, er det det?

Jeg vil tro at om noe spesielt plutselig skjedde, for eksempel at KBK vant cupfinalen, så ville man raskt mobilisere for å skape stemning, og ville man da forlange betaling? Det er kanskje et betimelig spørsmål, siden jeg ikke vet, får man betalt for alle oppdrag man er ute på?

NMF feirer 100 år, og har slagordet: Alle snakker korps! Men hva ligger i det? Jeg er redd spillenekt kan bli negativt oppfattet, en slags kollektiv straff som dette på en måte er. I mine 60 år i korpsbevegelsen, kan jeg ikke huske noe lignende i vår krets.

I vår lille by innerst i Romsdalsfjorden har vi i alle år spilt for knapper og glansbilder. Det hendte at vi fikk noen hundrelapper av 1.maikomiteen hvis det var overskudd. Men dette var aldri noe stort poeng. Det som betydde noe var å få starte utesesongen. Vi gledet oss til første oppmarsj tidlig om morgenen 1. mai. Det var da de nye marsjene skulle prøves, og det var ikke bestandig det låt like bra, særlig de gangene det var regn og sludd, men det var starten, og det låt bedre senere på dagen i demonstrasjonstoget. Dette var en tradisjon som sto sterkt, og tradisjoner skal en ta vare på, har en ikke det blir en snart fattig. Og kanskje er det noen i korpsene i Kristiansund som føler seg litt snytt?

Lenge etter at man sluttet å gå i 1. mai-tog her hos oss, og så lenge undertegnede hadde styringen, så fulgte vi tradisjonen og spilte denne dagen. Vi hadde stor glede av det selv, og de store smil vi møtte på vår marsj rundt i gatene, fortalte oss at vi gledet de mange.

Man snakker så mye om rekrutteringen til korpsene, og det er særdeles viktig å være synlig, - så ofte som mulig. 1.mai er en viktig dag for korpsene i så måte.

I Ålesund har ofte de to korpsene Ålesunds ungdomsmusikkorps og Nørvøy ungdomskorps spilt sammen denne dagen. Det burde, selv om det er kort tid igjen, være mulig for Tempo og Ynglingen å samarbeide for å få litt musikk denne dagen.

Dette er skrevet i beste mening av en som har hjerte som banker for korpsene!