Dette kan oppfattes som en straff av befolkningen på Nordmøre