Sterke krefter jobber hardt for å få oss til å akseptere vedtaket om bygging av sykehus på Hjelset. Men det finnes også dem som til stadighet heller bensin på bålet. To av dem var i aksjon denne uka. Først ute var toppsjef Dag Hårstad i Helse Møre og Romsdal. På styremøtet tok han til orde for at Kristiansund kommune skulle finansiere et nytt distriktsmedisinsk senter og at helseforetaket så skulle leie.

Som Dagfinn Ripnes så treffende formulerte det: Først fraraner de oss et sykehus. Så vil de ha oss til å finansiere det distriktsmedisinske senteret som blir igjen i Kristiansund, åpenbart for å lette finansieringen av et nytt sykehus på Hjelset. De må tro vi er idioter som kan tenke oss å være med på noe sånt.

Nestemann til bensinpumpen var styreleder Stein Kinserdal. Til Sunnmørsposten sier han at evalueringen av styret som satt i 2014, er avlyst. I stedet skal det nye styret evaluere seg og sitt arbeid til høsten. Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har avgitt en massiv kritikk av arbeidet i helseforetakene. Men som alt annet, ser det ut til å prelle av som vann på gåsa. Hittil har vi ikke sett en eneste gjennomgang av kritikken fra komiteen i regi av Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal. Det er vanskelig å karakterisere dette som noe annet enn arrogant. Man mener åpenbart at her har man gjort det meste riktig. Derfor gjelder det å stikke hodet dypest mulig ned i sanden til det har roet seg både på Stortinget og på Nordmøre.

Kristiansund kommune må aldri finansiere verken et distriktsmedisinsk senter eller kjøpe sykehuset. Spesialisthelsetjenesten er statens ansvar også om du bor på Nordmøre. Kampen for et likeverdig spesialisthelsetilbud fortsetter.