Små enheter gir større regional verdiskaping

Av
DEL

LeserbrevRegioner med mange små enheter i landbruket viser langt større verdiskaping enn regioner med få store. Den er dobbelt så stor, om ikke mer.  Dette viser både eldre og nyere undersøkelser og er nokså logisk. Det er naturlig at flere små genererer mer aktivitet totalt, enn noen få store.

Dagens politikk, i tråd med Produktivitetsrapporten (NOU 2016:3), fremmer store enheter og vekst begrunnet med framtidas behov for produktivitet og effektivitet. Etisk og bærekraftig utvikling er og bør være det viktigste samfunnsmålet, altså det å sørge for en utvikling som tar vare på livskraft og velferd, både nasjonalt og globalt. Mer enn noen gang er dette med all tydelighet viktig blant annet i perspektivene miljø, klima, befolkningsvekst og det globale trusselbilde. Sentralisering og vekstkrav er neppe verktøy i så måte. Rettferdig fordeling og klima er kanskje de viktigste oppgavene i vår tid, og de henger sammen. Evne til å sørge for trygghet, mat og livsgrunnlag og god fordeling av ressurser krever andre strukturer enn de som etterstrebes i dag.

Ottar Brox (2016) er av dem som tar opp fordelingspolitikk som avgjørende framover, framfor ensidig vekstpolitikk. I forskjellssamfunnet er vekst en driver.  Det er grunn til bekymring for utviklingen, for sammenhenger viser at jo større ulikheter, jo større konflikter i verden. Sentralisering og jakten på stordriftsfordeler er en del av vekstpolitikken som fremmer dette. 

I boka Small is Beautiful av E. F. Schumacher (1973) advares det mot den vestlige kulturs hang til å måle alt både direkte og indirekte etter ensidige økonomiske mål. Konsekvensen av dette utgjør at «stort» lønner seg og «lite» blir dyrt og urasjonelt. Det klare hovedmålet er økonomisk vekst og alle andre samfunnsmål vil prinsipielt måtte innrette seg etter dette ene. Han sier det så sterkt som at gjennom et slikt samfunnsmål dannes struktur for menneskelig ondskap og et samfunn i stor ubalanse.  Det er 45 år siden Schumacher skrev dette. Han beskrev noe vi kjenner oss igjen i.  

Vi er bekymret for det som skjer i Norge nå.

Å ta vare på og styrke de mindre enhetene i landbruk, er en viktig strategi for å bygge et godt, stabilt og ansvarlig samfunn.  Flere, små bruk bidrar til større aktivitet regionalt, og har positivt effekt på samfunnet totalt sett.  Verdien av «vital symbiose» mellom små og mellomstore foretak og landbruket er betydelig. Sammenhengene mellom småbruksstrukturen, jevn levestandard og fordeling av goder i befolkningen er tydelige.
 

Landbrukspolitikk er samfunnspolitikk, dyrk og styrk de små enhetene og mangfoldet i hele landet! Det er et viktig bidrag til den verdiskapingen som trengs framover!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags