Etter at Folkeopplysningen 5. september sendte programmet med tema «kjøtt» har ikke tilbakemeldingene latt vente på seg. Blant dem som er på banen er adm. dir. i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein. I flere lokalaviser har han publisert innlegg om «Kua og klimagassene». Her bygger Hedstein på myten om at Norge er og forblir et grasland. Denne myten hører fortiden til, og skal vi klare å fø en voksende befolkning i et endret klima er vi nødt til å spise og produsere mer planter til menneskemat.

Nord universitet har gjort en analyse av norsk selvforsyning, og ved å redusere kjøttforbruket med 60 % kan vi øke norsk selvforsyningsgrad fra ca. 50 til hele 80 %. Dette innebærer også redusert import, som er fordelaktig siden vi i dag importerer hele 70 % av grønnsakene vi kjøper i butikken. Størsteparten av norsk arealbruk går med til husdyrproduksjon, men dette er ikke fordi vi ikke kan produsere mer matvekster. Før industrialiseringen av det norske jordbruket på 1950-tallet produserte vi 5 ganger så mye poteter og 8 ganger så mye rotvekster. Av miljø-, helse- og dyrevelferdsmessige hensyn kan vi og bør vi produsere mer plantevekster i Norge.

I et svar til et innlegg på samme tema i Valdres skriver Hedstein at oppfordring til et i større grad plantebasert kosthold er «tvang» og «belæring». Samtidig skriver han at «Det er ikke mulig å produsere bare korn, frukt og grønnsaker i norsk landbruk. Men det går an å produsere mye mer dersom markedet ønsker det». Noe ironisk er det at dette kommer fra administrerende direktør for landbrukets samvirker, hvis formål er å motivere til økt forbruk og drive markedsregulering av henholdsvis kjøtt og meieriprodukter, samt andre norske matvarer. Over omsetningsrådet er det 26 % av fondet som går til melk, 23 % til kjøtt, mens hagebruk og korn får henholdsvis 7 og 11 %. I praksis betyr det at i 2017 fikk Opplysningskontoret for egg og kjøtt 79 millioner kroner via omsetningsrådet, mens Opplysningskontoret for brød og korn fikk 2,6 millioner. Gjennom opplysningskontorene er disse pengene øremerket reklame og salgsfremmende tiltak. Allikevel etterspør det norske markedet i større grad vegetariske matvarer. I en undersøkelse NOAH fikk gjennomført i fjor via selskapet Opinion velger 10 % av den norske befolkningen å spise hovedsakelig eller utelukkende kjøttfritt, og flere dagligvarekjeder melder økt omsetning av vegetarisk mat. I år har vi igjen overproduksjon av gris, og når Nortura selv importerer 300 tonn svinekjøtt til Norge via sitt datterselskap, er det vel heller markedsregulator pekefingeren må rettes mot – ikke de som oppmuntrer til bærekraftig plantemat.