Vold mot kvinner må heves på den politiske agenda tilsvarende hvor stort problemet er

Oslo  20160308.
Kvinnedagen 8. mars markeres på Youngstorget i Oslo tirsdag kveld.
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Oslo 20160308. Kvinnedagen 8. mars markeres på Youngstorget i Oslo tirsdag kveld. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDen internasjonale kvinnedagen markeres 8. mars. En nasjonal kvinnedag ble først arrangert i USA i 1909, mens en internasjonal dag ble vedtatt året etter på Sosialistinternasjonalens konferanse i København. I Norge ble kvinnedagen første gang markert i 1915 og opp gjennom årene har oppslutningen rundt kvinnedagen vært varierende.                                                                                                                                                     I år er det også 40 år siden likestillingsloven ble vedtatt for å fremme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinnenes stilling i det norske samfunnet. (fra 1.1.18 endret til likestilling- og diskrimineringsloven)                                                                                                                                             Siden starten i 1896 har Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) vært opptatt av kvinners helse og livsvilkår, og har blant annet benyttet 8. mars til å markere sine standpunkt.

Vold mot kvinner er en av vår tids største likestillingsutfordringer. Rapporter viser at ulike former for vold i all hovedsak rammer barn og kvinner, unge som eldre.                                                                                                                                                            

I ett av verdens mest likestilte land blir 1 av 10 kvinner voldtatt i løpet av livet. I arbeidet med å stoppe vold mot kvinner må tausheten brytes, vi må tørre å snakke om problemet. Dette er bakgrunnen for at N.K.S. i 2013, i samarbeid med flere organisasjoner, tok initiativet til Rød knapp kampanjen: Stopp vold mot kvinner. Rødt er valgt fordi rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge. Ett av flere mål er å få så mange som mulig til å bære rød knapp. Ikke minst er det viktig å få alle politikerne på Stortinget, landets ordførere og lokalpolitikere til å bære den røde knappen – som et bevis på at de både støtter arbeidet som sanitetskvinnene gjør men også at de selv jobber aktivt for nulltoleranse.                

N.K.S. mener at:                                                                                                                                          

- vold mot kvinner må heves på den politiske agenda tilsvarende hvor stort problemet er                

- vold mot kvinner må ses i et folkehelseperspektiv                                                                                               

- vold mot kvinner må være tema i aktuelle profesjonsutdanninger                                              

- kvinner som utsettes for vold må sikres et tilstrekkelig hjelpetilbud                                            

- det må gjennomføres en nasjonal holdningskampanje                                                                       

- rettsikkerheten til kvinner som utsettes for vold og seksuelle overgrep må styrkes                    

- forskning på årsaker, omfang og konsekvenser må prioriteres sterkere

N.K.S. arrangerte i 2011 Kvinnehelsedagen for første gang.                                                            

I Norge er det fortsatt nødvendig at kvinnehelse løftes fram som et eget område. Kvinner og menn har ulike helseplager men også forskjellig reaksjoner på behandling. Medisinsk forskning foregår fortsatt i stor utstrekning på menn. Diffuse, kroniske lidelser som oftest rammer kvinner får mindre oppmerksomhet i helsevesenet enn «blålyssykdommer».

N.K.S. mener at:                                                                                                                                                    

– kvinnehelse må synliggjøres i aktuelle offentlig dokument                                                                    

- kvinnehelse og forståelse av kjønnsforskjeller må synliggjøres i alle helseprofesjons-  utdanninger                                                                                                                                                 

- det må opprettes et eget forskningsprogram innen kvinnehelse                                                     

- det i alle ledd i helsetjenesten må rettes mer fokus på sårbare grupper                                          

- fokuset på seksuell og reproduktiv helse må styrkes

Kjønnsforskjeller                                                                                                                                         

Selv om Norge betraktes som et likestilt samfunn, er det fortsatt forskjeller mellom menn og kvinner som kun kan forklares med kjønn. Vi har ikke lik lønn for likt arbeid og i flere kvinnedominerte yrker er det vanskelig å få 100% stilling. Dermed ender flere kvinner enn menn som minstepensjonister som igjen medfører dårligere livsvilkår.

N.K.S. mener at:                                                                                                                                                 

- det må iverksettes tiltak for å oppnå reell likestilling i arbeidslivet                                                       

- det må sikres at kvinner får pensjonsordninger som bidrar til at de kan leve verdige, selvstendige liv                                                                                                                     

 - det må legges til rette for at man kan kombinere arbeid og omsorgsoppgaver                                  

 - det må iverksettes tiltak til å stimulere kvinner til å delta på arenaer i samfunnet der beslutninger blir fattet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags