Nordmøre trenger større politisk gjennomslag. Arbeidsplasser skapes, de vedtas ikke, men politikerne legger til rette gjennom gode rammevilkår. Næringslivet på Nordmøre ønsker seg en Mørebenk som ser Nordmøre, forstår Nordmøre – og kan gjøre noe for Nordmøre.

Dermed er det opp til de politikerne som ber om våre stemmer å dokumentere akkurat dette.

1. Ser de oss? Er de interessert i oss? Besøker de oss?

2. Forstår de hva Nordmøre trenger? Hva innbyggerne ønsker for og hva næringslivet virkelig har behov for?

3. Kan de få gjort noe med det? Hvilken strategi vil de velge for å få gjennomslag? Har de et nasjonalt nettverk, og hvordan har de normalt fått gjort noe for Nordmøre?

En uke før valget er det statsministerduellen, de store ideologiske sakene og de små private detaljene som blåses opp i mediene. De lokale spørsmålene og prioriteringene kommer i bakgrunnen. Selv om kandidatene forsøker å komme rundt i fylket, er det lite fokus på hva de skal gjøre som våre fremste ombudsmenn og – kvinner, og enda mindre fokus på hva de kan gjøre for det næringslivet som skaper de verdiene politikerne skal fordele i form av velferd.

Det kan være fristende å gå til urnene og stemme ut fra den siste NRK-debatten vi likte, eller kanskje vi bare har lyst til å sende en klar protest mot dem som bestemmer og velger å sitte hjemme. Det er helt legitimt å bruke valget til å protestere. Men da skal man i alle fall være klar over at det er det man gjør, og hvilke konsekvenser det har. En protest er en markering, men hvilken konsekvens den har, hva den fører til og hvordan den utløser endring og bedring, er ofte uklart.

Å protestere på valgdagen for protestens del, er normalt oppskriften på at ingen ting skjer og på å ikke få gjennomslag for noe som helst. Å bruke valgdagen til å «protestere» på Nordmøres vegne betyr egentlig fire tapte år. Det har vi ikke råd til. Derfor er vårt råd til velgerne på Nordmøre å stemme på partier og lister som kan svare godt på de tre spørsmålene øverst i denne artikkelen, og som kan svare godt på alle tre spørsmålene.

Og ja, jeg og vi i KNN kjenner den samme dype frustrasjonen som alle andre i regionen vår. Vi blir fortsatt ikke hørt nok her på Nordmøre. Vi blir fortsatt underprioritert sammenliknet med regionene rundt oss. Og vi føler på mye av det samme som driver meningsmålingene i hele Norge. Men la meg minne om noe utrolig viktig: For første gang på lenge føler vi i KNN og andre gode krefter håndfast at utviklingen er positiv. Vi beveger oss i riktig retning på flere fronter. Vi blir sett og hørt mer enn før. Så gjenstår det å se om det er noe mer enn et blaff fordi det er valgår.

Det beste eksempelet på uttelling de siste året, er høgskolesaken. For fire år siden var vi helt i bakevja på utdanning, og ingen utenfor Nordmøre hadde tenkt å løfte en finger for å gjøre noe med det. Nå kappes politikerne i flere sentrale partier om å love mest mulig til Campus Kristiansund og HiKSU – som de heller ikke får fullrost nok. Partitoppene kommer ens ærend til Kristiansund for å snakke utdanning og love støtte. De siste tre statsbudsjettene har utdanning på Nordmøre fått stadig større ekstraordinære midler. Men det er langt igjen til vi har Campus Kristiansund på plass, og vi trenger at de partiene som faktisk lover bistand og har muligheten til å gi den kommer inn i posisjon så sterkt som mulig. Om vi ikke stemmer på dem som faktisk kan og vil løfte utdanning på Nordmøre, så kan vi heller ikke klage om den havner i bakevja igjen.

Videre er Nordmøre avhengig av god og solid politikk på havbruk, den maritime klyngen og olje- og gassnæringen. Vi er en olje- og gassregion og er stolte av det. Vi skal heldigvis fortsette å foredle verdiene fra norsk sokkel på Nordmøre i lang, lang tid til framover. Å stemme på noen som vil undergrave den nøkkelnæringen er faktisk å stemme på at teppet blir dratt bort under hele regionen. Samtidig trenger vi selvsagt store visjoner på langt sikt. På Nordmøre blir resten av den maritime klyngen stadig bredere og flinkere, og det må underbygges. Havbruksnæringen må støttes og bygges videre. Dette er det partier som har god politikk på. Min stemme vil gå til noen som klarer å ha gode tanker om hele spekteret her i hodet likt.

Så er det slik at ingenting i helsepolitikken kan veie opp for å miste et velfungerende og godt sykehus. Det er et tungt tap. KNN og Kom Vekst har lagt en enorm innsats i sykehussaken. Vi tapte og det svir. Men det er ingen måte å stemme på i dette valget som vil gjøre noen forskjell til det bedre. Om vi klynger oss til tynne håp eller blank protest her, så står vi igjen uten noe som helst annet enn bitter smak i munnen om fire år. Det vi kan sørge for nå er at vi utnytter momentet Nordmøre og sykehussaken har skapt til å få mest mulig kompensasjon for tapet vi har lidd. Her er åpenbart distriktsmedisinsk senter og helseinnovasjonssenteret nøkkelen. Vi må sørge for at politikerne som skjønner at Nordmøre må kompenseres – og som helt konkret har lovet å gjøre det – havner i posisjon til å oppfylle konkrete løfter. Vi og de neste generasjonene må få et så godt tilbud som mulig. En stemme til det er en verdifull stemme.

Til slutt skal vi huske at vi fortsatt trenger gode samferdselsprosjekter. Vi trenger at E39 bygges ut som lovet. Vi trenger at ferjen mellom Aure og Hitra realiseres og knytter oss tettere til Trøndelag, så vi har flere bein å stå på regionalt. Vi trenger og fortjener en bedre nærings- og distriktspolitikk, med flere statlige arbeidsplasser til Kristiansund og Nordmøre. Innenfor alle disse emnene finnes det flinke politikere med klare løfter som stiller til valg.

Så er det selvsagt ikke så lett å lande på akkurat hvem det blir som får stemmen. Det jeg vet er at det må bli et av partiene som har folk som lover å gjøre viktige og riktige grep for Nordmøre, som skjønner oss og forstår oss – og som faktisk realistisk kan havne i posisjon til å omsette løftene i politikk. Det er bare slik min stemme kan telle de til beste for Nordmøre. Vi trenger fire år hvor det skjer noe, ikke fire tapte år.

Vårt råd er 1) å bruke stemmen og 2) å stemme på noen som vil gjøre det rette for Nordmøre, og som kan få gjennomslag.