Helseminister Bent Høie skriver i et innlegg i Tidens Krav at de små lokalsykehusene ikke skal legges ned og at de blir stadig viktigere for et godt helsevesen. Det var bra. Lokalsykehusene bærer norsk helsevesen. Ny teknologi gjør dem enda bedre.

Men de fleste er allerede lagt ned – i alle fall på kartet. Inntil 2002 var ca 55 somatiske sykehus i full aktivitet. Etablering av Regionale helseforetak (RHF) i 2002 medførte massenedlegging av sykehus og senger. I alt 55 sykehus med 13.800 døgnplasser ble krympet til 20 helseforetak (HF) med bare 11.800 senger i 2014.

I Helse Sør-Øst ble 34 sykehus til seks helseforetak, i Helse Vest 12 sykehus til fire HF-er, i Helse Midt-Norge åtte sykehus til tre HF-er, og i Helse Nord ble 12 sykehus kuttet til fire HF-er. De 20 helseforetakene er tro kopier av de regionale helseforetakene, bare i mindre målestokk. De handler ut fra den samme økonomisk tankegangen som RHF-ene; kjøp og salg av pasientbehandling og muligens litt omsorg.

Forsvunnet er 35 større og mindre, verdifulle lokal- og sentralsykehus som Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum, Kongsvinger, Tynset (Sykehuset Innlandet HF), Ringerike, Telemark, Buskerud, Vestfold, Kongsberg, Bærum, Arendal, Flekkefjord, Haugesund, Kristiansund, Ålesund, Molde, Florø, Kirkenes, Hammerfest, Narvik, Harstad, Bodø, Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål, osv over hele landet. Hvor er lokalsykehusene? De står ikke på det nasjonale helsekartet lenger.

Norges Off. Statistikk av 2000 definerte tre somatiske sykehusnivåer: Regionsykehus, Fylkessykehus 1, og Fylkessykehus 2. Fylkessykehus kunne samtidig ha lokalsykehusfunksjon. Ethvert lokalsykehus skulle ha kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling og fødeavdeling/gynekologisk avdeling.

Når ny sykehusplan skal diskuteres, er det viktig å være klar over hva helsepolitikere mener med «lokalsykehus». Er det de 20 helseforetakene; et kaotisk konglomerat av sykehusenheter på kryss og tvers av fylkesgrenser, eller er det de 55 opprinnelige sykehusene som helseministeren vil bevare?

Hva politikerne mener med ordet «lokalsykehus» må klarlegges før en endelig sykehusplan kan diskuteres. I dag er de fleste bortgjemt i ukjente HF -er som er unødvendige mellomledd og som demonterer de tidligere komplette sykehus.