Arrogansen lenge leve, herr Jordahl!

Geir Gerhard Greger.

Geir Gerhard Greger. Foto:

Av
DEL

LeserbrevAsbjørn Jordahl, jeg lever godt med at du kaller meg en «forståsegpåer». Det er bedre å være en «forståsegpåer» enn å ikke forstå hvor ille dette er.  

Slik du fremstiller det i din artikkel i Tidens Krav, etter at TK gjorde intervjuet med meg, gir du leserne et inntrykk av at jeg er imot et nytt kulturhus i Kristiansund. Dette står ikke i intervjuet med meg.

Jeg har aldri sagt at man ikke skal bygge nytt kulturhus. Jeg mener så absolutt at Kristiansund trenger et nytt kulturhus. Byens opera – og ballettmiljø samt musikk og dansemiljø trenger det. Men det bør heller bygges et kulturhus i en mindre målestokk enn det som er tenkt i dag.  

Jeg mener at Kirktomta er det beste alternativet. Blant annet fordi et kulturhus bør være et signalbygg. Et slikt bygg krever betydelig med rom og luft rundt seg. Det bygget som er foreslått bygget og vedtatt, blir presset inn i et trangt område med en trafikkmaskin kun noen meter unna, og er derfor lite egnet til formålet. Når man i tillegg blander ny og gammel bygningsmasse slik det er tenkt, mener jeg at det er en fadese.

Byens egen velrenommerte arkitekt, Nils Fiske, har tidligere foreslått et mindre kulturhus på Kirktomta til omtrent halve prisen, men dette forslaget er det knapt tatt tak i. Det er forunderlig at byens politikere ikke har lyttet til en person som gjennom et langt liv har jobbet med arkitektur og estetikk. Det er merkelig at nok en «forståsegpåer», Nils Fiske, mener at Kirktomta er det beste valget? 

Videre har man i Norge et arkitektkontor som heter «Snøhetta», som har tegnet svært flotte bygg både i Norge og i utlandet. De ville sett på det vedtatte alternativet som en katastrofe. Det er jeg så godt som sikker på.  

Jeg ber leseren se seg selv spasere nedover Langveien, rette blikket mot en moderne bygning skrått imot seg, gjerne i limtre – og som sklir godt inn i terrenget med et majestetisk og moderne inngangsparti. Visuelt mener jeg dette vil bli et flott syn. 

Slik det er tenkt i dag, vil de besøkende møte et inngangsparti som består av en betongklosse fra 1950 tallet, blandet med moderne arkitektur. En sann fadese.

Videre ber jeg leseren se for seg en flott allé fra Kirktomta, som strekker seg opp mot Festiviteten. En innvendig rulletrapp/rullegate kan også være et alternativ som Fiske har foreslått i sitt forslag. I denne tunnelen med rulletrapp/gate kan man f eks integrere Kunstforeningens «skatter» på veggene. Videre kan man bygge en tunnel fra Kirktomta mot Langveien ungdomsskole, som kan benyttes til øvingslokaler for dem som driver med musikk, sang og ballett/dans. Her kan man også legge «Kulturfabrikken til Frisvold». Kanskje biblioteket også kan bygges inn her? 

Jeg tror de fleste vil se for seg en helhet. De vil se noe som gir blikket ro og glede. De vil se et kulturområde som sklir godt inn i terrenget. Og man ser et åpent og lyst område dedikert kultur – og som slynger seg oppover mot Festiviteten på en estetisk måte.

Museet til Vågen

Kristiansund er kjent som en maritim by og har en lang og rik historie bak seg. Denne historien bør vi ta vare på, og det mener jeg vi gjør best ved å legge museet til Vågen der minkforkjøkkenet er i dag Her er det god plass til en flott museumsbygning med maritime effekter. I tillegg ligger det i nærhet av Mellemverftet og Kranaskjæret. Her kan Norsk Geitbåtmuseum i Valsøyfjorden stille ut båter som et ledd i en samarbeidsavtale. Se for dere at turistene som kommer med de store passasjerbåtene blir loset direkte til dette flotte området. De vil få en opplevelse av det sjeldne. Dette kan bli byens «maritime kvartal». Jeg ber leserne se for seg disse uante mulighetene.

Tror dem som ønsker dette museet, i en mørk og trang kjeller, at turistene vil synes dette vil være like bra? Det er med all god vilje; utenkelig.

Hvorfor er jeg så skeptisk til et nytt kulturhus på Kongens Plass/Folkets Hus?

  • Den ene grunnen er det estetiske Den andre grunnen har med kostnader å gjøre. 

Et kulturhus med de dimensjonene som er tenkt, vil kreve betydelige merutgifter til drift, vedlikehold og oppvarming/ lys etc. Jeg antar at byens politikere er forelagt dette regnestykket? 

Det er lett å bli blind på disse kostnadene fordi de som ønsker å få bygd dette kulturhuset kun har fokus på selve bygningen og hva det skal inneholde.

Det er lite sannsynlig at man tenker på denne type kostnader, eller at de forties. Det er neppe populært dersom byens befolkning blir gjort oppmerksom på at et slikt stort bygg også genererer store kostnader som nevnt overfor. Jo større bygget blir, jo høyere vil disse kostnadene bli for Kristiansunds skattebetalere. Politikerne vet nok dette, men de holder munn

Jeg er sikkert over gjennomsnitt interessert i felles – og driftskostnader ettersom dette har vært en del av mitt fagområde i hele mitt yrkesliv. Jeg kan derfor trygt si at det vil påløpe store utgifter for kommunen.

Jeg håper at kommunens administrasjon har regnet på kostnadene, og at de er forelagt byens politikere. Disse kostnadene må det være tatt høyde for når man vedtar så viktige prosjekt som nytt kulturhus og en «Kulturfabrikk». 

Asbjørn Jordahl, du må gjerne mene at jeg er en «forståsegpåer». Du har som politiker bestemt mye her i byen, men har vært totalt uten økonomisk ansvar.

Jeg kan nevne for deg at jeg var med å bygge alle treningssentrene til ELIXIA i Norge, Finland og Sverige i 8 år Jeg hadde blant ansvaret for at budsjettene holdt seg innenfor kostnadsrammen. Og de holdt seg innenfor på hvert eneste prosjekt. 

Det finnes en rekke eksempler på Arbeiderpartiets og din uansvarlighet i vår by. La meg nevne et par ikke helt uvesentlige prosjekter: Du var formann i Kristiansund kommunes faste byggekomité og dermed «ansvarlig» for budsjettene både for Festiviteten og bygget på Hagelin. Ombyggingen av Festiviteten var kostnadsberegnet til kr 60 millioner. Den endelige summen ble 120 millioner. Bygget på Hagelin var kostnadsberegnet til kr 3,7 millioner. Sluttsummen ble på 19,5 millioner. Selv «forståsegpåere» skjønner når noe er hinsides uansvarlig.

Du var ansvarlig for at disse prosjektene ble overskredet. Det ble brukt penger som fulle sjømenn. Når «små» prosjekter går over styr, hva vil da skje med et bygg til en milliard? Sier vi en forsiktig og edruelig budsjettsprekk på 30 % blir det 300 millioner ekstra. Hvem betaler? Derfor Asbjørn Jordahl: Du har byttet på å være redaktør i Tidens Krav og sittet i bystyret, gjerne som ordfører. Selvsagt har du meninger om mye og gir inntrykk av å forstå det meste. Dyktig er du sikkert også på mange felt. Men det kan være at noen «forståsegpåere», som ikke har de samme flotte titlene som deg, har rett innimellom.   

God helg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags