Lokaldemokratiet og ny kommunelov

Av
DEL

Leserbrev
Lokaldemokratiet er nå fastsatt i grunnloven og den nye kommuneloven skal fremme det kommunale selvstyre og et sterkt representativt demokrati. Derfor kreves kunnskap om folkevalgtes behandlingsmåter også i Kristiansund.

Loven som tredde i kraft i det konstituerende Bystyremøte har klare presiseringer i rammeregler på kommunal myndighetsutøvelse, som tjenesteprodusent, som samfunnsutvikler og som lokalpolitisk arena. Loven har også presiseringer i møteprinsippet og saksbehandlingsregler for folkevalgte organ.

Etter at nytt bystyre tok sete etter valget og ble også ny kommunelov gjeldende i Kristiansund. Ordføreren valgte deretter å kalle inn til nytt bystyremøte 24.10 under navnet Workshop. Formålet sa ordføreren i innkallingen er «å sikre en bred involvering og politisk forankring av denne strategien. Forslag til arealstrategi vil bli ferdigstilt på bakgrunn av resultatene fra workshopen, og deretter lagt fram for bystyret for vedtak.»

En slik tilnærming til et innkalt bystyremøte skapet usikkerhet om intensjonen med møte og om møteprinsippet og om lovens krav til saksbehandling vil bli holdt. Mitt utgangspunkt er at dette møte er et vanlig bystyremøte som følger kommunelovens bestemmelser. Ordføreren kaller altså inn Bystyre med sakspapirer men ingen innstilling fra kommunedirektøren (rådmannen). Ordføreren gir med andre ord uttrykk for at kommuneadministrasjonen ønsker å «høste inn» politiske synspunkter før rådmannen kommer med sin innstilling og at dette bystyremøte ikke har autoritet og rettigheter som et vanlig bystyremøte. Eller har Bystyre det? Kan bystyremedlemmene komme med forslag i saken og kan bystyre gjøre vedtak?

Å operere i denne gråsonen er ikke samsvarende med «en tillitsskapende folkevalgt ledelse» som ble nevnt som et viktig element i forarbeide til den nye kommuneloven.

Det kan ikke drive politikk på denne måten og politikerne må ha klare meninger om slike møter er innenfor eller utenfor lovverket. Når bystyrets medlemmer er kalt inn regner jeg det som et formelt møte, uansett hva det kalles.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags