Lite smart

Av
DEL

Leserbrev
I forbindelse med neste års driftsbudsjett, ønsker rådmannen å prioritere ned trafikksikkerhet for byens myke trafikanter. I Kristiansund foreslås det å spare 170 tusen på å ikke merke opp 31 fotgjengeroverganger. Dette til tross for at trafikksikkerhetsplanen sier at å sikre overganger og krysningspunkter er en prioritet. Da er det naturlig å spørre rådmannen: Blir trafikksikkerhetsplanen og annet planverk og lovverk lagt til grunn for de ulike prioritetene i et budsjettforslag?

I Kommuneplanen er det store visjoner om å bli «Den smarte byen» med utstrakt digitalisering i det offentlige rom. Der blant annet «smarte» bosskasser og førerløs sundbåt er store mål. Jeg tror vi skal vokte oss vel for at bosskasser og mobiltelefoner blir smartere enn byråkrater og politikere.

Mitt råd er: Sørg for å få alle fotgjengeroverganger tydelig merket igjen og ikke mas om at dette er et innsparingstiltak. Dette handler om trafikksikkerhet for alle og også om omdømme og troverdighet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags