Det er forskjell på dritt og kritikk

– Blir verden bedre av kritisk journalistikk og debatt om kritikkverdige forhold? Vårt svar er fortsatt ja, men da må folk støtte oppunder journalistikken, og gi den styrke.

– Blir verden bedre av kritisk journalistikk og debatt om kritikkverdige forhold? Vårt svar er fortsatt ja, men da må folk støtte oppunder journalistikken, og gi den styrke.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KommentarDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi i pressen er vant til å bli kritisert. Derfor er det en skikk i mediene at man skal slippe til sine egne kritikere, uten samtidig å polemisere mot dem. Forrige uke kunne vi derfor bringe følgende utsagn fra plan- og bygningssjef Tormod Skundberg i Kristiansund:

«– TK sprer for mye negativ dritt.

I den forbindelse har han merket seg at lokalavisa søker etter ny nyhetsredaktør.

– Vi blir ikke oppfattet som en attraktiv arbeidsplass. Jeg håper TK får på plass noen som skjønner lokale medias rolle med å dra opp regionen. Ikke bygge ned

Man skal ikke lete lenge i lokale sosiale medier før man finner mye av det samme. Særlig i de såkalte framsnakkingsmiljøene er det populært å stemple TK som en negativ kraft, der mange hiver seg på straks avisen bringes på bane.

Pressens oppgave

I en tid der mange velger å tro på politiske ledere som stempler all uønsket omtale som «fake news», tenker vi at alle kan ha nytte av å reflektere over et par setninger fra vår Vær Varsom-plakat:

«Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold». Og: «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre».

Dette er samfunnsoppdraget vårt, og folk flest synes å støtte det som et viktig prinsipp. Ofte kritiseres vi for ikke å stille makten spørsmål som er kritiske nok. Når den kritiske journalistikken rammer dem selv eller deres egen virksomhet, har imidlertid den prinsipielle støtten en tendens til å fordampe som dugg for solen. Da er det stadig flere som snur seg 180 grader rundt og bruker alle de ressursene og kommunikasjonskanalene de rår over for å stille budbringeren i miskreditt.

Kritikk er nødvendig for å skape forbedringer

Her er det en viktig forskjell flere bør kjenne, eksemplifisert ved Skundbergs utblåsning:

Tidens Krav skal fremme Kristiansunds og Nordmøres interesser, men det er ikke vår oppgave å sørge for bedre rekruttering til plan- og bygningsetaten i Kristiansund kommune. Dette er en oppgave for kommunen selv, og vi vil tro den begynner og slutter med å rydde opp i de forholdene man stadig kritiseres for.

Vår oppgave er mellom annet å bringe fram kritikkverdige forhold i lokalsamfunnet. Også i plan- og bygningsetaten. Dette kalles journalistikk, der hensikten ikke er å være negativ, men å få fram nødvendigheten av forbedringer til beste for fellesskapet.

Så er selvsagt plan- og bygningssjefen og andre i sin fulle rett til å mene at det i den aktuelle saken (XXL-etableringen på Futura) er lite eller ingenting å kritisere eller forbedre. La oss igjen sitere fra Vær varsom-plakaten:

«Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk».

Den «drittspredningen» TK blir anklaget for i dette tilfellet synes å være initiert av et leserinnlegg – ikke fra en tilfeldig klager uten sakkunnskap om hvordan etaten arbeider, men fra leder for plan- og bygningsrådet i Kristiansund og ordførerkandidat for Høyre, Torbjørn Sagen. Vi tror heller ikke Skundberg, når han får tenkt seg om, mener at vi skulle nektet å publisere et slikt innlegg fordi innholdet oppleves som ubehagelig for hans medarbeidere. I tråd med vår samfunnsoppgave har vi ellers publisert en rekke motinnlegg som vi vil tro er blitt opplevd like ubehagelig for Sagen.

– Vi er maktesløse uten en opinion

Blir verden bedre av kritisk journalistikk og debatt om kritikkverdige forhold? Vårt svar er fortsatt ja, men da må folk støtte oppunder journalistikken, og gi den styrke. I dag møter vi maktmennesker som har flere kommunikasjonsrådgivere enn vi er journalister på morgenmøtet. Vår erfaring at de som regel ikke foretar seg noe som helst med kritikk før det har utviklet seg til et folkekrav. Når en samfunnstopp må gå, skytes det gjerne tilbake mot medienes makt, men vi i mediene er maktesløse uten en opinion som reagerer på kritikkverdige forhold – og som krever at det får konsekvenser.

Vi skriver daglig om positive hendelser på Nordmøre, og det er opplagt viktig å fortelle om hvordan både bedrifter og kommuner utvikler og fornyer seg. Men om en bedrift eller kommune greier å skape 100 nye arbeidsplasser, så kan vi ikke la andre kritikkverdige forhold ligge og bare fokusere på det positive.

Vi er enig i at framsnakking er viktig, for alt og alle som fortjener å bli framsnakket. Dessverre opplever vi at krav om framsnakking misbrukes av politiske eller kommersielle krefter, som av ulike motiver ikke ønsker å forholde seg til påpekning av feil og mangler. Da risikerer vi den stikk motsatte effekten, nemlig et lokalsamfunn som blir stående stille av at det aldri får løst sine utfordringer. Det synes vi flere burde reflektere rundt, i hvert fall før man bruker framsnakkingsforumene til å snakke ned betydningen av medias rolle i å avdekke kritikkverdige forhold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken