Kulturhus: En runde til

Av
DEL

LeserbrevDet går knapt en uke uten at man i byens avis finner innlegg for eller i mot kulturhus. Man kjemper mot og med tall, svimlende tall, for hva dette byggverket vil koste.

Imidlertid er det lite jeg har sett nevnt om hva de årlige driftskostnadene vil beløpe seg til. Langt mindre, slik jeg har sett det, er det hvor driftskostnadene skal bli hentet fra. 

Forkjemperne for dette kulturhuset har, fra spiren ble sådd mange år tilbake, hele tiden kjempet for at kulturhuset skal romme tre -3- store institusjoner uten å ha tanke for at disse, etter min mening, har selvstendige ben å stå på.

Nordmøre museum avdeling Kristiansund tilkjennega tidlig i løpet at de ikke hadde noen plan B, men hadde låst seg fast til Kulturhusløsningen. Der i gården var det kun plan A og ikke noe annet som var det eneste saliggjørende.

Jeg vil her ta frem, og minne de som nå er i ledelsen i museet på, hvordan man i ledelsen i Kristiansunds Museum så for seg den videre utbyggingen av museets nybygg ute i Knudtzondalen. Her var det stor mulighet til utvidelse både i lengderetningen i høyden og i bredden. Tegningen er fra 1959.

Opp gjennom årene har mange vist til at museets plassering bør bli ved havnen. Gassverktomten, Kranaskjæret og området øverst i Øvrevågen har gjentatte ganger blitt tatt frem i diskusjonen. Imidlertid har man da snakket til døve ører og lite villige sjeler.

Man har der i gården ikke villet, eller maktet, å se annet enn hva som har vært plan A: Kulturhuset, eller intet.

At de to andre institusjonene også har stort behov for lokaler er det ikke noen stor uenighet rundt.

Den dagen biblioteket kan glede seg over moderne og tjenelige fasiliteter blir en stor dag, men er det nødvendig at disse lokalitetene blir i et storslått kulturhus? Så langt jeg kjenner til er det lokaler ved det eksisterende biblioteket som kan egne seg til utvidelsen og dette, og så langt jeg forstår, til langt mindre kostnad enn hva en kulturhus tilknytning vil koste. 

Dersom man lar Nordmøre Museum, avdeling Kristiansund få en separat, selvstendig løsning og at biblioteket også får høvelige leveforhold utenfor Kulturhusets tak vil man stå igjen med et selvstendig Konserthus som i seg selv vil være til å leve godt med, rikelig forsynt med konsertsaler, rom for øving, lager, kontorer osv. osv.

Etter min mening vil en slik tredelt løsning være å foretrekke fremfor hva byens politikere, byens avis og andre forfekter.

Til slutt vil jeg igjen rette to spørsmål til kulturhusforkjemperne, og da i første rekke byens ledende politikere. De har forhåpentlig, som med det meste, gått grep om dette:                                                                         

1. Hva vil de årlige driftskostnaden for Kulturhuset beløpe seg til?              

2. Hvordan skal disse kostnadene dekkes?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags